İletişim Lisans Programı

Türk Sinema Tarihi(CTV208)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV208 Türk Sinema Tarihi 4 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülsenem GÜN gulsenem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk sinema tarihini, toplumsal olaylar doğrultusunda değerlendirmek,
özellikle Cumhuriyet’ten günümüze Türk sinemasındaki dönüşümleri
değişen siyasi ve ekonomik gelişmelere paralel bir biçimde gözler
önüne sermek amaçlanmaktadır. Buna paralel olarak, Türk Sinema
tarihini yönlendiren önemli yönetmenleri ve onların eserlerini ayrıntılı
bir biçimde incelemek de dersin amaçları arasındadır.
İçerik 1. Hafta: Genel giriş ve kaynakçanın verilmesi
2. Hafta: Cumhuriyet öncesi Türkiye’de sinema
3. Hafta: Muhsin Ertuğrul sineması ve Tiyatrocular Dönemi
4. Hafta: Belgesel görüntülerle Tiyatrocular Dönemi ve
toplum
5. Hafta: Geçiş Dönemi’nin sinemasal ve toplumsal özellikleri
6. Hafta: Sinemacılar Dönemi sineması ve toplumsal yapısı
7. Hafta:Vize
8. Hafta: Türk sinemasının ekonomik yapısı: Yeşilçam sineması
9. Hafta: Yeşilçam sinemasının anlatı özellikleri
10. Hafta: Yeşilçam sinemasından örnek bir film
11. Hafta: Yeşilçam sinemasında kriz ve nedenleri
12. Hafta: 1980 sonrası darbe dönemi
13. Hafta: 1990'lardan günümüze sinema ve topluma genel bakış
14. Hafta: Günümüz Türk sinemasının ekonomik ve anlatı özellikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Önemli yönetmenleri ve eserlerini tanır.
? Türk Sinemasının toplumsal olaylara paralel bir gelişim
gösterdiğini kavrar, onu etkileyen unsurları ve onun toplum
üzerindeki rolünü daha derinlemesine değerlendirme yetisi
edinir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar ESEN KUYUCAK Şükran, Türk Sinemasının Kilometre Taşları
(Dönemler ve Yönetmenler), İst: Agora yay. 2010;
ESEN Şükran, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, İst: Beta yay. 2000
BASUTÇU Mehmet (ed), Le Cinema Turc, Paris: Centre Georges
Pompidou yay.1996
ONARAN Alim Şerif, Türk Sineması, (I.- II. cilt), İst: Kitle yay.1994
SCOGNAMILLO Giovanni, Türk Sinema Tarihi, İst: Kabalcı yay.
2001
AKAD Lütfi, Işıkla Karanlık Arasında, İst: İş Bankası Kültür yay.
2004
AKÇURA Gökhan, Aile Boyu Sinema, İst: İthaki yay. 2004
GÜÇHAN Gülseren, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması,İst:İmge
yay. 1992
KAYALI Kurtuluş, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması,
Ankara:Ayyıldız yay. 1994
KIREL Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, İst:Babil yay. 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel Giriş ve Kaynakçanın Verilmesi
2 Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Sinema
3 Muhsin Ertuğrul Sineması ve Tiyatrocular Dönemi
4 Belgesel Görüntülerle Tiyatrocular Dönemi ve
5 Geçiş Dönemi’nin Sinemasal ve Toplumsal Özellikleri
6 Sinemacılar Dönemi Sineması ve Toplumsal Yapısı
7 Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı: Yeşilçam Sineması
8 Yeşilçam Sinemasının Anlatı Özellikleri
9 Yeşilçam Sinemasından Örnek Bir Film
10 Yeşilçam Sinemasında Kriz ve Nedenleri
11 1980 Sonrası Darbe Dönemi
12 1990'lardan Günümüze Sinema ve Topluma Genel Bakış
13 Günümüz Türk Sinemasının Ekonomik ve Anlatı Özellikleri
14
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 12 3 36
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top