İletişim Lisans Programı

Fransızca Cef B2.2 Akademik(FLF201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF201 Fransızca Cef B2.2 Akademik 2 4 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Jean Y. Badeau jeanyvesbadeau@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - B2 seviyesinin alınması
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlayın
- Yarı yıllık proje ile disiplin sözlüğü alanını geliştirmek
İçerik Haftalık dersler 4 saat - 3 tartışmalar
Bu kurs aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir :
- Bir tartışmacı pozisyon, bir eleştiri anlamak ...
- Tartışmacı, sözlü/yazılı konuşmaların organizasyonunu belirleme
- Argümanları yineleme ve açıklama/yeniden ifade
- Geri fikirler, argümanlar getirmek
- Bir argümanı kabul etmek veya çürütmek (tartışmalar)
- Çözüm önerisi (tartışmalar)
- Bir olayı, sosyal bir gerçeği, bir sanat eserini yargılamak...
- Tartışmacı bir metin yazın (İş eleştirisi)
- Fikrinizi haklı bir durum haline getirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları Kurs sonunda, öğrenciler şunları yapabilecekolmalıdır:
- Delf B2'yi başarmak
- Disiplin alanına özgü bir konu veya güncel bir konu hakkındaki görüşlerinizi belirtin
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- 3 görev:
- Bir video olun
- Bir ses kapsülü olun
- Eserin bir incelemesini yazın
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı, amaçları, değerlendirme sistemi, dönem projesi (Bir etkinliğin iletişim planını düzenlemek ve gerçekleştirmek)
2 Projenin organizasyonu ve uygulamasına yansıması
3 Delf sınavlarında eğitim
4 Delf sınavlarında eğitim
5 İyi tartışılmış bir pozisyonu anlama
6 Fikirleri, argümanları bildir
7 Bir bakış açısını argümanlarla ve örneklerle savun
8 Bir çalışma eleştirisi yaz
9 Sıcak bir konu hakkındaki görüşünüzü ifade edin
10 Bir ses kapsülü yapın
11 Ses kapsüllerinin tanıtımı
12 Bir video yapın
13 Videoların tanıtımı
14 Ders tekrarı ve final sınavına hazırlık
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 3 60
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 28 2 56
Sunum 2 1 2
Proje 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 73
Toplam İş Yükü / 25 2,92
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top