Hukuk Lisans Programı

Milletlerarası Hukuk II(HUK272)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK272 Milletlerarası Hukuk II 4 4 0 0 5 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Akif Emre ÖKTEM akifemreoktem@yahoo.com (Email) Bleda Rıza KURTDARCAN bledakurtdarcan@yahoo.com.tr (Email) Ceren Zeynep PİRİM KIZILCA (Email) Tayanç Tunca MOLLA tayanctmolla@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders uluslararası hukukun kişileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyup, uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerin çeşitli alanlarını nasıl tanzim ettiğini açıklama amacı taşır.
İçerik 1. Uluslararası Hukukun kişileri: Birey
2. Bireyin uluslararası hukukta korunması
3. Uluslararası Hukukun Mekansal Uygulanması
4. Deniz Hukuku
5. Deniz Hukuku
6. Devletin tanınması ve halefiyet
7. Diplomatik ve konsolosluk ilişkileri
8. Sorumluluk
9. Uluslararası hukukta yaptırım mekanizmaları
10. Uluslararası hukukta yaptırım mekanizmaları
11. Barışın korunması
12. Kuvvet Kullanımı
13. Uluslararası Ekonomi Hukuku
14. Dönem sonu genel değerlendirme ve tartışma.
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders silahlı çatışmalar hukuku, deniz hukuku, insan hakları gibi uluslararası hukukun farklı alanlarını incelemektedir. Uluslararası hukuk kurallarının uygulanması, bunun denetimi ve uluslararası sorumluluğun hukuki rejimi de ele alınmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Takrir usulü, makale ve içtihat okuması, karar değerlendirme
Kaynaklar • Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7me ed., L.G.D.J., 2009
• Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan kitabevi, 2008
• Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th edition, 2009
• Jean Combacau – Serge Sur, Droit international public, 8e ed.Montchrestien, 2008
• Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 8me ed., Dalloz, 2006
• Dominique Carreau, Droit International, 10e ed., Pedone, 2009
• Emmanuel Decaux, Droit International Public, Dalloz, 6me ed. 2008
• Antonio Casese, International Law, 2e ed. Oxford, 2005
• Andreas Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, 2nd edition, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Diplomatik Hukuk
2 Milletlerarası Ceza Hukuku
3 Milletlerarası Sorumluluk
4 Milletlerarası Sorumluluk (Devam)
5 Milletlerarası Uyuşmazlıkların çözümü
6 Kuvvet Kullanma Hukuku
7 Kuvvet Kullanma Hukuku (Devam)
8 Milletlerarası Deniz Hukukuna Giriş
9 Milletlerarası Deniz Hukuku: Deniz alanları
10 Milletlerarası Deniz Hukuku: Deniz alanları (Devam)
11 Milletlerarası Deniz Hukuku: Açık deniz
12 Milletlerarası Deniz Hukuku: Boğazlar
13 Pratik Çalışma
14 Pratik Çalışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü / 25 4,16
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top