Sosyoloji Lisans Programı

Klinik Psikoloji II(SOC430)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC430 Klinik Psikoloji II 6 3 0 0 3 6
Ön Koşul SOC463
Derse Kabul Koşulları SOC463
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nil Versan HAMAMCIOĞLU nil.hamamcioglu58@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı HEDEFLER :
• Klinik bozuklukların analiz edilmesi: kişilik ve davranış bozukluklarının incelenmesi
• Etkileşimlerin ayrıştırılması: hisler/duyarlılık /ruh hali/duygusal eğilimler
• Kişinin davranışının, özellikle saldırgan, sinir bozucu, duygusal ve çatışmalı durumlarda otoriteye boyun eğmesi ve/veya uyum sağlaması açısından incelenmesi.
• Karakter/kişilik farklılaşması sorununun analiz edilmesi
• Zeka testleri aracılığıyla deneğin pratik, teorik ve duygusal zekasının incelenmesi
• Belleğin çalışma mekanizmasının ve sürecinin incelenmesi
• Uyarıcı (etki) › tepki mekanizmasıyla duygusal hafıza sürecinin ortaya çıkışının ve sonuçlarının incelenmesi
İçerik I. Klinik bozukluklar: 10 Kişilik Bozukluğu ve Farklı Davranış Bozuklukları
II. Etkileşimler : hisler/duyarlılık /ruh hali/duygusal eğilimler
III. Saldırganlık ve otoriteye boyun eğme
IV. Tutku
V. Karakter ve kişilik
VI. Bilişsel fonksiyonlar
VII. Zeka Seviyeleri ve çeşitli zeka testleri
VIII. Hafıza
Dersin Öğrenme Çıktıları Her dersin notları , dersten önce Teams üzerinden ögrencilerle paylaşılmaktadır.
Öğretim Yöntemleri - vaka incelenmesi
- Youtube' dan videolar
- kısa filmler
Kaynaklar 1. Vergez et Huisman : Nouveau Cours de Philo Tome II, Fernand Nathan
2. Norbert Sillamy : Dictionnaire de la Psychologie, Librairie Larousse
3. Charles – Henri Favrod : Encyclopédie du Monde Actuel, Livre de Poche
4. Jean Piaget : La Psychologie de l’Enfant, Presse Universitaire de France
5. Maurice Debesse : L’Adolescence, Presse Universitaire de France
6. Wikipédia, encyclopédie libre
7. Doctissimo, site web francophone consacré à la santé
8. Journal français de psychiatrie, maison d’édition spécialisée dans les sciences humaines
9. Journal des psychologues, éditeur : Martin Média
10. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, DSM-5), publié par l’Association américaine de psychiatrie (American Psychiatric Association).
11. Passeport santé, site web francophone consacré à la santé
12. Psychologie Clinique, édition P.U.F
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 10 0
Bütünleme 0 0
Toplam 12 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top