Sosyoloji Lisans Programı

Sosyolojik Araştırmada Nicel Veri Analizi(SOC344)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC344 Sosyolojik Araştırmada Nicel Veri Analizi 6 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Seçil DOĞUÇ secildoguc@gmail.com (Email) Kamil Cem ÖZATALAY cozatalay@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sosyal bilimler öğrencilerine SPSS yazılımını kullanarak nicel verilerin analizi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik Derste öğrenciler, yazılım üzerinde bir veri tabanı oluşturmak, veriler üzerinde betimsel ve çıkarsamacı istatistiki analizler yapmak, verileri analiz ederken uygulanacak farklı istatistiksel testler ve modeller arasından seçim yapmak ve bu analizlerden istatistiksel grafikler ve tablolar oluşturmak için gerekli becerileri edineceklerdir. Ders, haftalık vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiş uygulamalı laboratuvar oturumlarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları - SPSS üzerinde veri tabanı oluşturma becerisini edinmek
- Veri tabanını kullanarak betimsel ve çıkarsamacı testleri uygulayabilmek
- Betimsel ve çıkarsamacı istatistiki testlerin sonuçlarını uygulayabilmek
- İkincil veriler üzerinden istatistiki testler yapabilmek
Öğretim Yöntemleri - Araştırma temelli öğrenme
Kaynaklar Martin, O. (2020). L'analyse quantitative des données. Armand Colin. URL: https://www.cairn.info/l-analyse-quantitative-des-donnees--9782200626945.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete

Carricano, M., Poujol F. et Laurent Bertrandias (2010) Analyse de données avec SPSS. Paris : Pearson Education France.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş - (Dersin tanıtımı, Sosyal Bilimler ve İstatistik, Öğrencilere Soru Kağıdının Dağıtılması)
2 Veri Tabanı Nedir?
3 Nicel Değişkenlerin Özetlenmesi I (Betimsel Analizler ve Frekans Tabloları)
4 Nicel Değişkenlerin Özetlenmesi II (Dağılım Tipleri, Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer)
5 Hipotez Testleri I: Çapraz tablo
6 Hipotez Testleri II: T-Testi
7 Hipotez Testleri III: ANOVA
8 Vize Sınavı
9 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler I: Faktör Analizi
10 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler II: Çoklu Mütekabiliyet Analizi
11 Korelasyon ve Doğrusal Regresyon I: Korelasyon
12 Korelasyon ve Doğrusal Regresyon I: Regresyon
13 Kümeleme Analizi
14 Genel Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
2 SPSS Üzerinde Veri Tabanı Oluşturma
3 SPSS Üzerinde Frekans Tabloları Oluşturma
4 SPSS Üzerinde Dağılım Analizi, Ortanca, Ortalama ve Tepe Değer Hesaplama
5 SPSS Üzerinde Çapraz Tablo Uygulamaları
6 SPSS Üzerinde T-Testi Uygulamaları
7 SPSS Üzerinde ANOVA Testi Uygulamaları
9 SPSS Üzerinde Faktör Analizi Uygulamaları
10 SPSS Üzerinde Çoklu Mütekabiliyet Analizi Uygulamaları
11 SPSS Üzerinde Korelasyon Analizi Uygulamaları
12 SPSS Üzerinde Regresyon Analizi Uygulamaları
13 SPSS Üzerinde Kümeleme Analizi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 10 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 25 6,08
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top