İletişim Lisans Programı

Film Projesi Geliştirme Atölyesi(COM361)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM361 Film Projesi Geliştirme Atölyesi 5 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email) Uğurhan TOPCUOĞLU utopcuoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı türde film projeleri geliştirme sürecine ilişkin temel bilgilerin ve örneklerin verilmesi
ve bu bilgilerin ışığında proje oluşturma, sunma, bütçelendirme, kaynak arama alanlarında uygulama
çalışmalarının yapılmasıdır.
İçerik 1. Hafta: Tanışma
2. Hafta: Dünyada Sinema Sektörü ve Temel Kavramlar
3. Hafta: Türkiye’de Sinema Sektörünün İşleyişi ve Sorunları
4. Hafta: Film Projesinin Aşamaları: Senaryodan Ekrana Filmin Yolculuğu
5. Hafta: Bir Film Şirketi Ne Yapar?
6. Hafta: Bir Film Seti Nasıl İşler?
7. Hafta: Sinemada Pazarlama ve Dağıtım
8. Hafta: Vize Sınavı
9. Hafta Türk Sinemasında Gişe Rakamları Analizi
10. Hafta: Film Hakları Yönetimi
11. Hafta: Festivaller ve Film Marketleri Nasıl İşler?
12. Hafta: Dijitalleşme ve Alternatif Dağıtım Modelleri
13. Hafta: Film Projesi Sunum Teknikleri
14. Hafta: Atölye Genel Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci sinema alanında farklı projeler geliştirmeye dair süreçlere hakim olur.
Öğretim Yöntemleri Konuklu katılımcı konferans
Kaynaklar CNC, Coll.Dixit, Eyrolles, Paris, 2006
Robert Edgar HUNT, Réalisation de films, Pyramyd, Paris, 2008
Jane BARNWELL, Les fondamentaux de la réalisation de films,
Pyramyd, Paris, 2010
Elliott GRAVE, 130 exercices pour réussir son premier film,
Eyrolles, Paris, 2010
J.-P. FOUGEA,- P.ROGARD, Les aides au financement, Dixit, Paris,
2009
Olivier AMIEL, Le financement public du cinéma dans l’Union
Européenne, LGDJ, 2008
Ph.LAURIER, Producteur du cinéma : un métier, Chiron, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma
2 Dünyada Sinema Sektörü ve Temel Kavramlar
3 Türkiye’de Sinema Sektörünün İşleyişi ve Sorunları
4 Film Projesinin Aşamaları: Senaryodan Ekrana Filmin Yolculuğu
5 Bir Film Şirketi Ne Yapar?
6 Bir Film Seti Nasıl İşler?
7 Sinemada Pazarlama ve Dağıtım
8 Vize Sınavı
9 Türk Sinemasında Gişe Rakamları Analizi
10 Film Hakları Yönetimi
11 Festivaller ve Film Marketleri Nasıl İşler?
12 Dijitalleşme ve Alternatif Dağıtım Modelleri
13 Film Projesi Sunum Teknikleri
14 Atölye Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top