İletişim Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya(COM243)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM243 Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İdil ENGİNDENİZ iengindeniz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireylerin biyolojik kimliklerinin tanınırlığının toplumsal hayatın önemli sorunları arasında yer aldığı günümüzde, bu dersin amacı medyanın “toplumsal cinsiyetlerin” üretimi ve yeniden üretiminde ne şekilde etkili olduğu üzerinde yoğunlaşmak; medya araçlarının feminist hareket ve LGBTİQ+ hareket tarafından nasıl kullanıldığını incelemektir.
İçerik Bknz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olur ve çeşitli toplumsal konulara eleştirel bir bakış açısı kazanırlar:
- toplumsal cinsiyet
- feminizm
- LGBTİ+ kavram ve konular
- annelik
- beden politikaları
- çevrimiçi eylemcilik
- eğitimde toplumsal cinsiyetin etkisi
- çalışma hayatında toplumsal cinsiyetin etkisi
- nefret söylemi, nefret suçları
Öğretim Yöntemleri Teorik temellerin aktarımı, bilimsel makalelerin öğrenciler tarafından sunumu, makalelerin kısa analizleri.
Kaynaklar * Henrik Ibsen, A Doll's House

* Devran Gülel (2019): Feminist movement and law-making in Turkey: a critical appraisal from 1998 to 2018, Women's History Review, DOI: 10.1080/09612025.2019.1695357

* Lana Sirri, What is Islamic and what is feminist about Islamic feminism, in Islamic Feminism, Discourses on Gender and Sexuality in Contemporary Islam.

* Alina Gales (2022): Perceived gendered expectations: a challenge for Generation Z women, Feminist Media Studies, DOI: 10.1080/14680777.2022.2108874

* Charlotte Nau, Jinman Zhang, Anabel Quan-Haase & Kaitlynn Mendes (2023) Vernacular practices in digital feminist activism on Twitter: deconstructing affect and emotion in the #MeToo movement, Feminist Media Studies, 23:5, 2046-2062, DOI:
10.1080/14680777.2022.2027496

* UN Women, MeToo - Headlines from a global movement

* Fátima Martínez, Carolina Pacheco, Marco Galicia (2021), The #MeToo Movement in Twitter: Fighting Gender-Based Violence.

* Pamela Philipose, The #MeToo Movement, Indian Journal of Gender Studies 26(1&2) 207–214, 2019.

* Mukul Kesavan, The #MeToo Reckoning, Indian Journal of Gender Studies 26(1&2) 207–214, 2019.

* Jessica Megarry (2020), The Limitations of Social Media Feminism - No Space of Our Own.

* Mariela Daby, Mason W. Moseley (2021), Feminist Mobilization and the Abortion Debate in Latin America: Lessons from Argentina.

* Laura Kelly (2021) Debates on family planning and the contraceptive pill in the Irish magazine Woman’s Way, 1963–1973, Women's History Review, 30:6, 971-989, DOI: 10.1080/09612025.2020.1833495.

* Jo Wuest, The Scientific Gaze in American Transgender Politics: Contesting the Meanings of Sex, Gender, and Gender Identity in the Bathroom Rights Cases, Politics & Gender, 15 (2019), 336–360.

* Global Perspectives on Women’s Leadership and Gender (In)Equality, ed. Elena V. Shabliy, Dmitry Kurochkin, Gloria Y. A. Ayee, (2020).

* The Economics of Gender Equality in the Labour Market, Policies in Turkey and other Emerging Economies, ed. Meltem İnce Yenilmez, Gül Ş. Huyugüzel Kişla, 2021.

* UN Women Strategic Plan 2022-2025 - Building a Gender-Equal World

* Rachel Keighley (2022) Hate Hurts: Exploring the Impact of Online Hate on LGBTQ+ Young People, Women & Criminal Justice, 32:1-2, 29-48, DOI: 10.1080/08974454.2021.1988034.

* Combating Sexist Hate Speech, Council of Europe - Gender Equality Strategy.

* Background note on sexist hate speech, Council of Europe, Gender Equality Unit, 2016.

* Hate crime: a thematic review of the current evidence, Research Report 102, Olivia Hambly, Joanne Rixom, Shivani Singh, Tamsyn Wedlake-James, October 2018.

* Homophobia and Transphobia Based Hate Crimes in Turkey, 2020 Review, Kaos GL Cultural Research and Solidarity Association, October 2021.

* Hate Speech and Violence Against Trans Women, TED University, Center for Gender Studies, Zülal Yılmaz, translation Hatice Özde Özen, ed. Rozerin Asmin Sarıpınar, 2021-2022 Academic Year Summer Term Internship Studies.

* LGBT in Britain, Hate Crime and Discrimination, Chaka L. Bachmann (Stonewall), Becca Gooch (YouGov).

* LGB&T Hate Crime Reporting, Identifying Barriers and Solutions, Research Report, Neil Chakraborti, Stevie-Jade Hardy, 2015.

* Responding to Hate Speech against LGBTI people, October 2013, Policy Brief, Article 19.

* UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech, 2019.

* Preventing and Combating Sexism, Recommendation CM/Rec(2019)1, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe, 27 March 2019.

* Recommendation CM/Rec(2022)16[1] of the Committee of Ministers to member States on combating hate speech, adopted by the Committee of Ministers on 20 May 2022.

* The Women's Movement and the Media: Constructing a Public Identity, Elizabeth A. van Zoonen. European Journal of Communication (SAGE, London, Newbury Park and New Delhi), Vol. 7 (1992), 453-476.

* Women's Studies in Turkey, Necla Arat. In Women's Studies Quarterly , Spring - Summer, 1996, Vol. 24, No. 1/2, Beijing
and Beyond: Toward the Twenty-First Century of Women (Spring - Summer, 1996), pp. 400-411

* Gül Aldıkaçtı Marshall (2010) Gender Quotas and the Press in Turkey: Public Debate in the Age of AKP Government, South European Society and Politics, 15:04, 573-591, DOI: 10.1080/13608746.2010.524744

* Simten Coşar & Metin Yeğenoğlu (2011) New Grounds for Patriarchy in Turkey? Gender Policy in the Age of AKP, South European Society and Politics, 16:4, 555-573, DOI: 10.1080/13608746.2011.571919

* Feminist Approaches to Media Theory and Research, Editors Dustin Harp, Jaime Loke, Ingrid Bachmann, Palgrave Macmillan 2018.

* H. Leslie Steeves (1987) Feminist theories and media studies, Critical Studies in Mass Communication, 4:2, 95-135, DOI: 10.1080/15295038709360121

* Pınar Melis Yelsalı Parmaksız (2019) Thirty years of gender and women's studies in Turkey, Women's Studies International Forum 77

* Mari Lehto (2020) Bad is the new good: negotiating bad motherhood in Finnish mommy blogs, Feminist Media Studies, 20:5, 657-671, DOI: 10.1080/14680777.2019.1642224

* Anne O’Brien (2017) Feminine or feminist? Women’s media leadership, Feminist Media Studies, 17:5, 836-850, DOI: 10.1080/14680777.2017.1300593

* Jinsook Kim (2017) #iamafeminist as the “mother tag”: feminist identification and activism against misogyny on Twitter in South Korea, Feminist Media Studies, 17:5, 804-820, DOI: 10.1080/14680777.2017.1283343

* Catherine V Talbot, Amelia Talbot, Danielle J Roe, Pam Briggs (2020), The management of LGBTQ+ identities on social media:
A student perspective, new media & society ?1–22, DOI: 10.1177/1461444820981009

* Cilia Willem, Iolanda Tortajada (2021), Gender, Voice and Online Space: Expressions of Feminism on Social Media in Spain, Media and Communication (ISSN: 2183–2439), Volume 9, Issue 2, Pages 62–71, DOI: 10.17645/mac.v9i2.3851

* Josiane Jouët (2018), Digital feminism: Questionning the renewal of activism, Journal of Research in Gender Studies 8(1), 2018
pp. 133–157, ISSN 2164-0262, eISSN 2378-3524 doi:10.22381/JRGS8120187

* Zeynep Gulru Goker (2019), Memories, stories and deliberation: Digital sisterhood on feminist websites in Turkey, European Journal of Women’s Studies, Vol. 26(3) 313–328, DOI: 10.1177/1350506819855414
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş dersi. Tanışma. Toplumsal cinsiyet kavramına dair bilgiler / tartışma.
2 Toplumsal cinsiyet kavramına dair bilgiler (devam). Nora - Bir Bebek Evi oyunu üzerinden tartışma. Feminizmin tarihçesi (giriş)
3 Feminist hareket / kadın hareketi. Okunacak makale: Feminist movement and law-making in Turkey: a critical appraisal from 1998 to 2018.
4 İslami feminizm tartışmaları - bu kapsamda kabul edilebilecek yayınların incelenmesi. (Öğrencilerden beklenen: Söz konusu yayınların önceden gözden geçirilmesi)
5 Türkiye'de LGBTİ+ hareketin tarihi
6 Toplumsal cinsiyet ve eğitim
7 Vize
8 Çevrimiçi görünürlük - çevrimiçi aktivizm (Öğrencilerden beklenen: #MeToo hareketinin incelenmesi, benzer örneklere bakılması)
9 Çevrimiçi görünürlük - çevrimiçi aktivizm (Eleştiriler, olasılıklar)
10 Beden politikaları - Beden Ayıplama / Beden Utandırma
11 Annelik
12 Toplumsal cinsiyet ve çalışma hayatı
13 Nefret söylemi / nefret cinayetleri
14 Resmi tatil
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 7 7
Toplam İş Yükü 65
Toplam İş Yükü / 25 2,60
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top