İletişim Lisans Programı

Sinema Tarihi(CTV205)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV205 Sinema Tarihi 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, sinema alanında ilerlemeyi düşünen öğrencilere
gerekli sinema tarihi bilgisinin edindirilmesi; öğrencilerin sinemanın
doğuşundan bu yana geçirdiği değişimleri gözlemlemelerine yardımcı
olunması ve sinemanın tarihin farklı dönemlerinde, farklı toplumsal
yapılar ve teknolojik gelişmelerle nasıl şekillendiğinin bilincine
vardırılmasıdır.
İçerik 1. Hafta: Erken dönem sinema (1895-1910)
2. Hafta: Sessiz Sinemanın Özellikleri ve sinemanın kurumsallaşması
3. Hafta: Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Avrupa
4. Hafta: Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Hollywood’un Doğuşu,
5. Hafta: Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Sovyet Sineması
6. Hafta: Örnek film incelemesi
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Sesli Sinema
9. Hafta : İkinci Dünya Savaşı ve Sinema
10. Hafta: Şairane Gerçekçilik
11. Hafta: İtalyan Yeni-Gerçekçiliği
12. Hafta: Örnek film incelemesi
13. Hafta:Modern Sinema:Fransız Yeni Dalga'sı
14. Hafta: Fransız Yeni Dalgası ve Dünyada “Yeni” Sinemalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler
- Sinemanın ortaya çıkışı, basit bir teknolojik icattan önemli bir sosyolojik fenomene nasıl dönüştüğü hakkında bilgi edinir
- Tarihe damgasını vurmuş farklı akımları, yönetmenleri ve filmleri tanır
- Sağlam bir tarihsel temele sahip olarak günümüz ve gelecek sineması üzerine düşünür
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar GAUDEREAULT André, Pour une nouvelle histoire du cine´matographe, Paris, CNRS, 2008
BORDWELL David, STAIGER Janet, THOMPSON Kristin, The
Classical Hollywood Cinema, Routledge, 2004.
BORDWELL David, THOMSON Kristin, Film Art: An Introduction, McGraw-Hill Companies, 2003
CANUDO, Riciotto, L'Usine aux images, Séguier : Arte Editions, 1995
COUSINS Mark, The Story of Film, Pavillion Books, 2004
FRODON Jean-Michel, L'âge moderne du cinéma français : de la nouvelle vague à nos jours, Flammarion, 1995
LAWTON Richard, World of Movies: 70 Years of Film History,
Vineyard Books Inc., 1974.
MITRY Jean, Histoire du cinéma, 4 Cilt, Editions universitaires, 1991
MICHAUD Juliette, Il était une fois Hollywood, Relié, 2013
SADOUL Georges, Histoire du cinéma mondial. 9ème édition Broché – 1990
SELLIER Geneviève, La Nouvelle Vague, Broché, 2005
TRUFFAUT François, Hitchcock, Simon & Schuster 2nd edt. 1985
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sinemanın Doğuşu (1895-1910)
2 : Sessiz Sinemanın Özellikleri
3 Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Avrupa Sineması
4 Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Sovyet Sineması
5 Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema:Hollywood
6 Sesli Sinema
7 Vize
8 İkinci Dünya Savaşı ve Sinema
9 Savaş Sonrasında Sinemada Gözlemlenen Değişiklikler: İtalyan Yeni Gerçekçiliği
10 Modern Sinema:Batı ülkeleri
11 Modern Sinema Diğer Ülkeler
12 Fransız Yeni Dalgası ve Dünyada “Yeni” Sinemalar
13 Sinema ve Teknolojik Değişimler: Yapım ve Mecra
14 Güncel Sinema: Diğer Yapımlar ve Akımlar (Bağımsız Sinema, Belgeseller, Kısa Filmler, Anlatı Aracı Olarak Sinema)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top