İletişim Lisans Programı

Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı(CTV201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV201 Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı 3 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hamdi Serhat GÜNEY hserhatguney@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, dünyada veTürkiye’de radyo-TV yayıncılığının gelişiminin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik süreçlerini kavrayacak ve öğrenecektir. Yayıncılığın teknolojik gelişiminin, içerikteki format değişikliğinin temel nedenlerini analiz edebilecek, bugünkü radyo – TV yayıncılığının değişim süreçlerinin sonucunda geldiği aşamayı kavrayabilecektir. Bu derste, nitelikli bir radyo TV yayıncısı olabilmek için gerekli bilgileri kazanacaktır.
İçerik 1. Hafta: 20. YY başlarında dünyada radyo ve TV yayıncılığının başlaması, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar, ve radyo TV yayıncılığının gelişimi.

2. Hafta: Sistem yaklaşımlar açısından, tarihsel süreçte radyo-TV yayıncılığının işleyişi; medya-iktidar ilişkileri.

3. Hafta: Kamu hizmeti-ticari yayıncılığın uluslararası düzenlemeler, içerik düzenlemeleri ve medya mülkiyeti açısından analizi.

4. Hafta: Türkiye’de 1927-1964 arasında radyo yayıncılığının sosyal, siyasal, hukuki, ve içerik açısından değişim süreçleri.

5. Hafta: Türkiye’de televizyon yayıncılığının başlaması, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel koşullar çerçevesinde yayın içeriğinin değişimi.

6. Hafta: Türkiye’de 1964 – 1990 yılları arasında, radyo ve televizyon yayıncılığında, hukuki, kültürel ve siyasal değişimler bağlamında gelişim ve değişim süreci.

7. Hafta: Kamu Hizmeti yayıncılık modellerinin çözülmesi ve yayıncılıkta yerelleşme hareketinin dinamikleri.

8. Hafta: 1990 sonrası küreselleşme çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de radyo – TV yayıncılığının değişimi.

9. Hafta: Değişen teknolojinin radyo-Tv yayıncılığına getirdiği yeni kavramlar : Yüksek tanımlı, etkileşimli ve katılımcı radyo ve TV yyıncılığı.

10. Hafta: Alternatif radyo ve televizyon yayncılığı ve kuramsal yaklaşımlar.

11. Hafta: Dünyadaki alternati televizyon yayıncılığı deneyimleri.

12. Hafta: Topluluk radyoları ve televizyonları, sivil toplum kuruluşları ve kamusal alanın kullanılışı.

13. Hafta: Türkiye’de günümüzde radyo ve televizyon yayıncılığının yasal durumu, son değişiklikler, denetim
sistemleri. Avrupa sınır ötesi TV sözleşmesi.

14. Hafta: Günümüz radyo televizyon yayıncılığı: Yeni kavramlar, internet-web-alternatif radyo televizyon yayıncılığı, kamusal alanın kullanımında değişiklikler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Dünyada ve Türkiye’de radyo Tv yayıncılığının tarihsel gelişimini öğrenecektir.
- Radyo- TV yayıncılığını siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yorumlayacaktır.
- Radyo – TV yayıncılığında kamu hizmeti, ticari yayıncılık, alternatif yayıncılık, yerel yayıncılık sistem ve uygulamalarının özelliklerini ve niteliklerini öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri Teorik Anlatım
Görsel işitsel materyal gösterimi
Kaynaklar Ö. Cankaya, TRT- Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi (1927-2000), YKY, 2003.
R. Williams, Televizyon, Toplum ve Kültürel Biçim, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
E. Köksalan, Alternatif Televizyon, Punto, İstanbul, 2010.
S. Güney, Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları, İstanbul, 2009.
S. İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Ankara, 2002.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 20. YY Başlarında Dünyada Radyo ve TV Yayıncılığının Başlaması, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Koşullar ve Radyo TV Yayıncılığının Gelişimi.
2 Sistem Yaklaşımlar Açısından, Tarihsel Süreçte Radyo-TV Yayıncılığının İşleyişi; Medya-İktidar İlişkileri.
3 Kamu Hizmeti-Ticari Yayıncılığın Uluslararası Düzenlemeler, İçerik Düzenlemeleri ve Medya Mülkiyeti Açısından Analizi.
4 Türkiye’de 1927-1964 Arasında Radyo Yayıncılığının Sosyal, Siyasal, Hukuki ve İçerik Açısından Değişim Süreçleri.
5 Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Başlaması, Sosyal, Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Koşullar Çerçevesinde Yayın İçeriğinin Değişimi.
6 Türkiye’de 1964 – 1990 Yılları Arasında, Radyo ve Televizyon Yayıncılığında, Hukuki, Kültürel ve Siyasal Değişimler Bağlamında Gelişim ve Değişim Süreci.
7 Kamu Hizmeti Yayıncılık Modellerinin Çözülmesi ve Yayıncılıkta Yerelleşme Hareketinin Dinamikleri.
8 1990 Sonrası Küreselleşme Çerçevesinde Dünyada ve Türkiye’de Radyo – TV Yayıncılığının Değişimi.
9 Değişen Teknolojinin Radyo-TV Yayıncılığına Getirdiği Yeni Kavramlar: Yüksek Tanımlı, Etkileşimli ve Katılımcı Radyo ve TV Yayıncılığı
10 Alternatif Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Kuramsal Yaklaşımlar.
11 Dünyadaki alternatif televizyon yayıncılığı deneyimleri.
12 Topluluk Radyoları ve Televizyonları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamusal Alanın Kullanılışı.
13 Türkiye’de Günümüzde Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Yasal Durumu, Son Değişiklikler, Denetim Sistemleri. Avrupa Sınır Ötesi TV Sözleşmesi.
14 Günümüz Radyo Televizyon Yayıncılığı: Yeni Kavramlar, İnternet-Web-Alternatif Radyo Televizyon Yayıncılığı Kamusal Alanın Kullanımında Değişiklikler.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 25
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 1 3 3
Toplam İş Yükü 99
Toplam İş Yükü / 25 3,96
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top