İletişim Lisans Programı

Temel Tasarım(COM135)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM135 Temel Tasarım 1 1 1 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasarım eğitiminin ilk adımı olan bu derste tasarım ve sanat arasındaki ince ayrım gözetilerek temel tasarım ilkeleri, araçları ve prensipleri teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. İki boyutlu, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli her tür tasarım ortamı için gerekli temel ilke, prensip ve araçlar ders kapsamındadır. Her tür tasarım ve sanat eğitiminin temeli olan bu ders, iletişim fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu katılımcı kitlesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirilmiştir.
İçerik 1. Hafta: Temel Tasarıma Giriş

2. Hafta: Tasarım Elemanları: Kavramsal
Nokta, Çizgi, Alan, Hacim

3. Hafta: Tasarım Elemanları: Görsel
Şekil-Biçim, Işık-Gölge
Tasarım İlkeleri: Şekil-Zemin
Tasarım Araçları: İndirgeme-Soyutlama

4. Hafta: Alan Çalışması

5. Hafta: Tasarım Elemanları: Görsel
Renk-Ton
Tasarım İlkeleri: Denge

6. Hafta: Tasarım Elemanları: Görsel
Desen-Doku
Tasarım İlkeleri: Uyum
Tasarım Araçları: Tekrar

7. Hafta: Alan Çalışması

8. Hafta: Tasarım Elemanları: İlişkisel
Doğrultu-Konum-Boyut-Ağırlık
Tasarım İlkeleri: Ritm / Vurgu
Tasarım Araçları: Geçişkenlik

9. Hafta: Tasarım Elemanları: Pratik
Sunum-Anlam-İşlev-Yapı
Tasarım Araçları:
Hiyerarşi-Sarmallık-Merkezilik-
Odaklama-Hizalama-Grid

10. Hafta: 3. Boyutta Tasarım

11. Hafta: Tasarım'da Yazı Kullanımı:
Tipografi

12. Hafta: Tasarım'da Yazı Kullanımı:
Tipografi

13. Hafta: Etkileşim Tasarımına Giriş

14. Hafta: Alan Çalışması
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler, herhangi bir tasarım ürününü değerlendirebilecek, doğru ve yanlış yönlerini ortaya koyabilecek ve kavramsal tasarım çalışmaları yürütebilecek bilgiye sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım ve stüdyo uygulaması
Kaynaklar - Graham, l. (2002) Basics of Design: Layout and Typography for Beginners, Delmar.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2003) The Fundementals of Creative Design, AVA Publishing.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Tasarıma Giriş
2 Tasarım Elemanları: Kavramsal
3 Tasarım Elemanları: Görsel Tasarım İlkeleri: Şekil-Zemin Tasarım Araçları: İndirgeme-Soyutlama
4 Alan Çalışması
5 Tasarım Elemanları: Görsel Tasarım İlkeleri: Denge
6 Tasarım Elemanları: Görsel Tasarım İlkeleri: Uyum Tasarım Araçları: Tekrar
7 Alan Çalışması
8 Tasarım Elemanları: İlişkisel Tasarım İlkeleri: Ritm / Vurgu Tasarım Araçları: Geçişkenlik
9 Tasarım Elemanları: Pratik Tasarım Araçları: Hiyerarşi-Sarmallık-Merkezilik- Odaklama-Hizalama-Grid
10 3. Boyutta Tasarım
11 Tasarım'da Yazı Kullanımı:
12 Tasarım'da Yazı Kullanımı:
13 Etkileşim Tasarımına Giriş
14 Alan Çalışması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Tasarıma Giriş
2 Nokta, Çizgi, Alan, Hacim
3 Şekil-Biçim, Işık-Gölge
4 Alan Çalışması
5 Renk-Ton
6 Desen-Doku
7 Alan Çalışması
8 Doğrultu-Konum-Boyut-Ağırlık
9 Sunum-Anlam-İşlev-Yapı
10 3. Boyutta Tasarım
11 Tipografi
12 Tipografi
13 Etkileşim Tasarımı
14 Alan Çalışması
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 14 50
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 28 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 4 56
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top