Sosyoloji Lisans Programı

Neoliberal Otoriterliğin Toplumsal Yapıları(SOC410)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC410 Neoliberal Otoriterliğin Toplumsal Yapıları 7 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kamil Cem ÖZATALAY cozatalay@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüzde giderek yükselen bir eğilim olan otoriterleşme olgusunu neoliberalizmle ilişkilendirerek analiz etmek ve olgunun teorik temellerini göz ardı etmeden toplumsal yapılarına odaklanmaktır. Öncelikle olgunun tarihsel tezahürleri arasındaki farklar kavramsal düzeyde tartışılacak, ardından Türkiye'de popülist otoriterliğin yükselişi benzer ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Buna ek olarak, otoriter liderlerin iktidara gelme süreçleri ve popüler algılar üzerindeki etkileri de tartışılacaktır. Bu ders öğrencilere neoliberal otoriterizmin çağdaş biçimlerini anlama ve analiz etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik On beş yılı aşkın bir süredir dünya genelinde popülist partilerin yükselişine ve özellikle de bu partilerin halihazırda iktidarda olduğu ülkelerde otoriterliğe doğru açık bir kayışa tanık oluyoruz. Ancak bu partilerin eşzamanlı olarak neoliberalizmin dayandığı birçok iktisadi perspektiften de uzaklaşmadığını görüyoruz. Günümüzde popülist otoriterliğin etkileri, popülizmin tarihsel olarak kök saldığı Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarını aşarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerine yayılmıştır. Popülist otoriterlik neoliberal ilkelerle bütünleşerek, Kuzey ve Batı ülkelerinde, özellikle Güney ve Doğu ülkelerinden gelen göçmenlere karşı ırkçı tepkiden ve uluslarüstü kurumlara yönelik milliyetçi şüphelerden beslenirken, Güney ve Doğu ülkelerinde pratikte Batı karşıtı milliyetçilik olarak kendini gösteren belirli bir tersinden oryantalizm ve anti-emperyalizmden beslenmektedir. İşte bu bağlamda sosyal bilimlerde popülizm ve otoriterlik üzerine yapılan çalışmalar çoğalmakta. Derste bu çalışmalar sentetik bir bakış açısıyla ele alınıyor.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Otoriterleşmenin kapitalizmin çevrimleriyle ve krizleriyle olan bağını ayırt eder,
- Otoriter ve popülist siyasi akımların toplumsal yapı içindeki eşitsizlik ve tahakküm ilişkileriyle ilişkisini fark eder,
- Sosyal devletin gerilemesi, sosyoekonomik eşitsizliklerin artması ile neoliberal otoriterleşme arasındaki eşgüdümü kavrar,
- Irkçılık, cinsiyetçilik vb. gibi ayrımcılıkların yükselişi ile neoliberal otoriterlik arasındaki etkileşimi tespit eder,
- Otoriterlikten çıkışın imkanları hakkında bir yaklaşık geliştirmesine yardımcı olarak kavramsal düzeneğe erişir.
Öğretim Yöntemleri Derste düz anlatım teknikleri ile öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını desteklemek üzere proje ödevi tekniği kullanılır.
Kaynaklar Bruff, I. (2014). The Rise of Authoritarian Neoliberalism. Rethinking Marxism, 26(1), 113–129. https://doi.org/10.1080/08935696.2013.843250

Cox, M. (2018). Understanding the Global Rise of Populism. LSE Ideas.
https://doi.org/10.1787/161208155312

Chen, X., & Moss, D. M. (2018). Authoritarian Regimes and Social Movements. The Wiley Blackwell Companion to Social Movements, 666–681. https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch38

Çavdar, A. (2013). Introduction. In Loss of modesty - The Adventure of Muslim family
from mahalle to gated community (pp. 1–31). Ankara.

Donà, A. (2020). What’s gender got to do with populism? European Journal of Women’s Studies, 27(3), 285–292. https://doi.org/10.1177/1350506820929222

Editorial. (2017). The Rise of “Authoritarian Populism” in the 21st Century : From
Erdoğan’s Turkey to Trump’s America. Journal of Global Faultlines, 4(1), 3–6.

Ercan, F., & Oğuz, Ş. (2021). Understanding the recent rise of authoritarianism in Turkey in terms of the structural contradictions of the process of capital accumulation. In Turkey’s New State in the Making - Transformations in Legality, Economy and Coercion (pp. 97–117). Zed Books. https://doi.org/10.5040/9781350225695.ch-005

Juignet, P. (2018). Néolibéralisme - De l'idéologie néolibérale à la pratique du gouvernement. In : Philosophie, science et société [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://philosciences.com/philosophie-et-societe/ideologie-croyance-societe/151- ideologie-neoliberale

Huber, L. P., Lopez, C. B., Malagon, M. C., Velez, V., & Solorzano, D. G. (2008). Getting beyond the ‘symptom,’ acknowledging the ‘disease’: theorizing racist nativism. Contemporary Justice Review, 11(1), 39–51. https://doi.org/10.1080/10282580701850397

Inglehart, R., & Norris, P. (2017). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2818659

Kandiyoti, D. (2016). Locating the politics of gender: Patriarchy, neo-liberal governance and violence in Turkey. Research and Policy on Turkey, 1(2), 103– 118. https://doi.org/10.1080/23760818.2016.1201242

Kıvılcım, Z. (2018) « Gendering the State of Emergency Regime in Turkey », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 22, URL : http://journals.openedition.org/cedref/1122; DOI: http://sci- hub.tw/10.4000/cedref.1122

Koser Akcapar, S., & Simsek, D. (2018). The Politics of Syrian Refugees in Turkey: A Question of Inclusion and Exclusion through Citizenship. Social Inclusion, 6(1), 176. https://doi.org/10.17645/si.v6i1.1323

Leveau, R. (1997). Islamisme et populisme. Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 56(1),
214–223. https://doi.org/10.3406/xxs.1997.4503

Levitsky, S., & Way, L. (2002). Elections without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism. Journal of Democracy, 13(2), 51–65. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026

Mudde, C., & Rovira, C. (2017). Chapter 1: What is Populism. in Populism: A Very Short Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press.

Peck, J., Brenner, N. & Theodore, N. (2018). Actually existing neoliberalism. In D. CahillM. Cooper & M. Konings The sage handbook of neoliberalism (pp. 3-15). 55 City Road, London: SAGE Publications

Poulantzas, N. (1978) Le déclin de la démocratie – l’étatisme autoritaire. In L’Etat, Le Pouvoir, Le Socialisme. (pp.223-275) Paris: PUF

Safi, M. (2013). I. Inégalités ethno-raciales : perspectives d'analyse en sociologie de la stratification sociale. In: Mirna Safi éd., Les inégalités ethno-raciales (pp. 7-20). Paris: La Découverte.

Savran, S., & Ülker, E. (2018). Historicizing the Gezi Protests. In Authoritarianism and Resistance in Turkey: Conversations on Democratic and Social Challenges (Issue January, pp. 33–41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76705-5

Somer, M. (2016). Understanding Turkey’s democratic breakdown: old vs. new and indigenous vs. global authoritarianism. Journal of Southeast European and Black Sea, 16(4), 481–503. https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1246548

Swank, D. (2003). Globalization, the welfare state and right-wing populism in Western Europe. Socio-Economic Review, 1(2), 215–245. https://doi.org/10.1093/soceco/1.2.215

Thomas, D. A., & Kamari Clarke, M. (2013). Globalization and Race: Structures of Inequality, New Sovereignties, and Citizenship in a Neoliberal Era. Annual Review of Anthropology, 42(1), 305–325. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412- 155515

Wacquant, L. (2010). La fabrique de l’État néolibéral. Civilisations, (59–1), 151–174. https://doi.org/10.4000/civilisations.2249

Yılmaz, F. (2012). Right-wing hegemony and immigration: How the populist far-right
achieved hegemony through the immigration debate in Europe. Current Sociology, 60(3), 368–381. https://doi.org/10.1177/0011392111426192
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 30 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top