Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 KHYL-111 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
2 KHYL-212 - Central Queries in Legal Theory Seçmeli 4 0 0 10
3 KHYL-115 - Basic rights and freedoms under the ECHR I Seçmeli 4 0 0 10
4 KHYL-117 - Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHKHYL-300 - International economic law I Seçmeli 4 0 0 10
6 KHYL-118 - Hak Kuramı Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
7 KHYL-127 - İnfaz Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
8 KHYL-128 - Geçiş Dönemi Adaleti Seçmeli 3 0 0 7
9 KHYL-125 - İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
10 KHYL-129 - 21. Yüzyılda Silahlı Çatışmalar Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
11 KHYL-130 - Anayasa Yargısı I Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 KHYL-211 - Birey ve İnsan Hakları Seçmeli 3 0 0 7
2 KHYL-222 - Devlet Kuramı Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
3 KHYL-215 - Kamu İhale Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
4 KHYL-124 - İdari Yargıda Kanun Yolları Seçmeli 3 0 0 7
5 KHYL-120 - Suç ve Ceza Siyaseti ve Ceza Hukukunda Yeni Eğilimler Seçmeli 3 0 0 7
6 KHYL-221 - Le droit international et europeen des migrations Seçmeli 4 0 0 10
7 ÖHKHYL-318 - International economic law II: international trade and investment Seçmeli 4 0 0 10
8 KHYL-225 - Central Queries in Legal Theory II Seçmeli 4 0 0 10
9 KHYL-223 - Ticari Ceza Hukuku Seçmeli 3 0 0 7
10 KHYL-226 - Basic rights and freedoms under the ECHR II Seçmeli 4 0 0 10
11 KHYL-224 - Osmanlı-Türk Romanında Türkiyenin Anayasal Gelişmeleri Seçmeli 3 0 0 7
12 1 - Tez Aşaması Zorunlu 0 0 0 60
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top