Özel Hukuk Doktora Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHDR-349 - İspat Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHDR-345 - International Construction Law Seçmeli 4 0 0 10
3 ÖHYLDR-363 - International Commercial Law Seçmeli 4 0 0 10
4 ÖHDR-350 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
5 ÖHDR-387 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-351 - Anonim Ortaklıklar Hukukunda Esas Sözleşme Değişiklikleri Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHDR-352 - Deniz Yoluyla Taşıma İlişkilerinde Kurulan Sözleşmelerde Tarafların ve Diğer İlgililerin Sorumlulukları Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHDR-353 - Tahkim Yargılamasında Mahkemelerin Müdahalesi, Yardımı ve Denetimi Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHKHDR-301 - The Law of International Responsability Seçmeli 4 0 0 10
10 ÖHDR-337 - Borca Aykırılığın Sonuçları Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHDR-390 - Satış Sözleşmeleri Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHDR-371 - Şirketler Topluluğu Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHDR-325 - Kefalet ve Bağımsız Garanti Sözleşmeleri Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHDR-392 - Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHDR-393 - Cebri İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHDR-364 - Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHKHDR-319 - The Law of International Responsibility II Seçmeli 4 0 0 10
8 ÖHDR-391 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHDR-321 - International Arbitration Law Seçmeli 4 0 0 10
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top