Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Dil Felsefesi(LF-D566)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LF-D566 Dil Felsefesi 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Selami Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil felsefesinin başlıca nosyonları ve problemleri hakkında öğrenciye temel bir kavrayış kazandırmak. “Anlam”, “referans”, “özel adlar”, “belirli betimlemeler”, “dil oyunları”, “söz edimleri” gibi nosyonları öğretmek. Dil ve anlam konusundaki başlıca felsefî teorileri ve gelenekleri tanıtmak.
İçerik Platon'dan Chomsky'ye dil felsefesi yaklaşımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dilin yapısı ve işleyişi hakkında felsefî donanım.
2.Anlam ve referans probleminin kapsamı hakkında bilgi.
3.Dil felsefesindeki başlıca yaklaşımlar hakkında malumat.
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze
Kaynaklar Sylvain Auroux: La Philosophie du Langage
Frédéric Nef: Le Langage : une approche philosophique
André Jacob: Introduction à la Philosophie du Langage
Platon: “Cratyle”
John Locke: l'Essai philosophique concernant l'entendement humain
Jean-Gérard Rossi: Philosophie analytique
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dil felsefesinin konusu ve kapsamı
2 Anlam problemine başlıca yaklaşımlar-I
3 Anlam problemine başlıca yaklaşımlar-II
4 Kratylos
5 Kratylos
6 Vize sınavı
7 Augustinus'ta dil
8 Hobbes'ta dil
9 Locke'ta dil
10 Leibniz'de dil
11 Rousseau'da dil
12 Herder'de ve Humboldt'ta dil
13 Chomsky'nin Kartezyen dil teorisi
14 Analitik felsefede dil
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Yazılı ve sözlü düzlemlerde Fransızcaya egemen olmak (C1 düzeyi). X
2 Fransızcayı yabancı dil olarak öğretebilecek kuramsal ve yöntemsel bilgileri edinmek.
3 Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde kullanılacak yöntem ve ders gereçlerini hazırlama bilgi ve becerisine ulaşmak.
4 Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya (özellikle yazınsal) nitelikli çeviri yapacak düzeye erişmek. X
5 Metin ve söylem çözümleme yöntemlerini kullanma ve değişik bütüncelere uygulama yetisini kazanmış olmak. X
6 Özellikle frankofon edebiyatlar alanında karşılaştırmalı incelemeler yapmak.
7 Çeşitli doğal dillerde bilimsel dil betimlemeleri yapmak. X
8 Kültürler arası araştırmalar yapmak.
9 Özellikle edebiyat göstergebilimi alanında çözümlemeler yapabilmek.
10 Yazılı ve görsel medyanın, metin yazarlığı, çevirmenlil, editörlük alanlarında çalışabilecek becerileri kazanmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 24 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 12 2 24
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 2 5 10
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 25 7,20
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top