İşletme Doktora Programı

Uluslararası Pazarlama(GE 717)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 717 Uluslararası Pazarlama 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası pazarlama yönetiminin temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmektir. Bu kapsamda öğrencilerin küresel çevre unsurlarını anlaması ve analiz etmesi, pazara giriş stratejileri geliştirebilmesi ve uluslararası pazarlara yönelik olarak pazarlama karması unsurlarını analiz ederek politika ve stratejileri planlayabilmesi hedeflenmektedir.
İçerik 1. Hafta: Küreselleşme

2. Hafta: Küreselleşme

3. Hafta: Ekonomik ve finansal çevre

4. Hafta: Kültürel, yasal ve politik çevre

5. Hafta: Küresel pazarlama araştırması, küresel bölümlendirme ve konumlandırma

6. Hafta: Küresel Pazarlama Stratejileri

7. Hafta: Pazara Giriş

8. Hafta: Ara sınav

9. Hafta: Ürün Geliştirme

10. Hafta: Fiyatlandırma

11. Hafta: Satış

12. Hafta: İletişim Dağıtım

13. Hafta: Gelişen Pazarlar

14. Hafta: İthalat İhracat
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Uluslararası pazarlama yönetiminin teorik temellerini ve mekanizmalarını anlayabilmelidir.
2. Uluslararası pazarlama yönetimine ilişkin gelişmeleri yorumlayabilmelidir.
3. Uluslararası pazarlama karmasına ilişkin uygulamaları değerlendirebilmelidir.
4. Uluslararası pazarlamaya ilişkin ilke ve uygulamaları tanımlayabilmelidir.
5. Uluslararası pazarlama uygulamalarını akademik temeller çerçevesinde yorumlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Haftalık okumalar

21 Şubat
1. Kotabe M.ve Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch1
2. Timur, N. ve Özmen, Alparslan “Stratejik Küresel Pazarlama”, Ch1
3. Donald C. Wellington Sourushe Zandvakili, (2004),"Globalization and inequality according to Veblen", International Journal of Social Economics, Vol. 31 Iss 11/12 pp. 1061 - 1070

28 Şubat
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch2-3
2. Timur, N. ve Özmen, Alparslan “Stratejik Küresel Pazarlama”, Ch2-3
3. Ryszard Piasecki Miron Wolnicki, (2004),"The evolution of development economics and globalization", International Journal of Social Economics, Vol. 31 Iss 3 pp. 300 – 314


6 Mart
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch4-5
2. Katsikeas, C., Leonidou, L., & Zeriti, A. (2019). Revisiting international marketing strategy in a digital era. International Marketing Review.
3. Victoria Miroshnik, (2002),"Culture and international management: a review", Journal of Management Development, Vol. 21 Iss 7 pp. 521-544

13 Mart
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch6-7
2. Salah S. Hassan Stephen Craft, (2012),"Examining world market segmentation and brand positioning strategies", Journal of Consumer Marketing, Vol. 29 Iss 5 pp. 344 - 356

20 Mart
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch8
2. Cleveland, M., & Bartsch, F. (2018). Global consumer culture: epistemology and ontology. International Marketing Review. Vol. 36 Iss 4 pp. 556-590

27 Mart
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch9
2. Asseraf, Y., & Shoham, A. (2019). Crafting strategy for international marketing: outside-in or inside-out?. International Marketing Review. Vol. 36 Iss 6 pp. 859-885

3 Nisan SINAV

10 Nisan
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch10-11
2. Okazaki, S., Taylor, C. R., Vargas, P., & Henseler, J. (2019). Disasters, hope and globalization: exploring self-identification with global consumer culture in Japan. International marketing review. Vol. 36 Iss 5 pp. 726-747

17 Nisan
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch12
2.Yair Holtzman Paul Nagel , (2014),"An introduction to transfer pricing", Journal of Management Development, Vol. 33 Iss 1 pp. 57 - 61

24 Nisan
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch 14

8 Mayıs
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch13
2. Richard Fletcher T.C. Melewar, (2002),"The complexities of communicating to customers in emerging markets", Journal of Communication Management, Vol. 6 Iss 1 pp. 9 - 23

10 Mayıs
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch16
2. Hemais, M. W. (2019). Eurocentric influence on the Brazilian consumer defense code. Journal of Historical Research in Marketing.

15 Mayıs
1. Kotabe M.; Helsen, K. “Global Marketing Management”, 5th edition, Ch18
2. Paul, J. (2019). Marketing in emerging markets: a review, theoretical synthesis and extension. International Journal of Emerging Markets Vol. 11 Iss 2 pp. 203-226
Kaynaklar Masaaki Kotabe ve Kristiaan Helsen, “Global Marketing Management”, 4th edition, USA: John Wiley and Sons Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küreselleşme
2 Küreselleşme
3 Ekonomik Çevre Finansal Çevre
4 Kültürel Çevre Yasal ve Politik Çevre
5 Küresel Pazarlama Araştırması Küresel Bölümlendirme ve Konumlandırma
6 Küresel Pazarlama Stratejileri
7 Pazara Giriş Stratejileri
8 Arasınav
9 Ürün Geliştirme
10 Fiyatlandırma
11 Satış
12 İletişim Dağıtım
13 Gelişen Pazarlar
14 İthalat İhracat
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 200
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Ödevler 1 30
Sunum 1 30
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 180
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Sunum 1 14 14
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 20 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 20 1 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Toplam İş Yükü 350
Toplam İş Yükü / 25 14,00
Dersin AKTS Kredisi 14
Scroll to Top