İşletme Doktora Programı

Stratejik Yönetim Muhasebesi(GE 732)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 732 Stratejik Yönetim Muhasebesi 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU rhacirustemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yönetim muhasebesinde kullanılan güncel maliyet ve performans ölçüm yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik Geleneksel Maliyet Yöntemleri
Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemleri
Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Faaliyet Tabanlı Yönetim
Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
Tam Zamanında Üretim
Kısıtlar Teorisi
Kalite Maliyetleri
Müşteri Odaklı Yönetim ve Yönetim Muhasebesi
Balanced Scorecard ve Performans Ölçümü
Stratejik Yönetim Muhasebesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Geleneksel maliyet muhasebesi sitemleri ile stratejik maliyet muhasebesi sistemleri arasındaki farklılıkları bilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Bir işletmede stratejik yönetim muhasebesi kapsamında ihtiyaç duyulan yönetim raporlarını hazırlayabilmeli ve analiz edebilmelidir.
3. Faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyet tabanlı yönetim yaklaşımlarını kullanarak bir işletmenin maliyetlerini hesaplayabilmelidir.
4. Tam zamanında üretim sistemlerinin yönetim muhasebesi üzerindeki etkilerini tartışabilmelidir.
5. Balanced scorecard yaklaşımını kullanarak bir işletmenin finansal performansını değerlendirebilmeli ve işletmelerde bu performans sistemlerini kurabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar-Rüstem Hacırüstemoğlu, Münir Şakrak.
** Cost Management: A Strategic Emphasis-Edward Blocher, David E. Stout, Gary Cokins, Kung Chen.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Geleneksel Maliyet Yöntemleri
2 Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemleri
3 Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
4 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
5 Faaliyet Tabanlı Yönetim
6 Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
7 Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
8 Tam Zamanında Üretim
9 Tam Zamanında Üretim
10 Kısıtlar Teorisi
11 Kalite Maliyetleri
12 Müşteri Odaklı Yönetim ve Yönetim Muhasebesi
13 Balanced Scorecard ve Performans Ölçümü
14 Stratejik Yönetim Muhasebesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 2 28
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top