İşletme Doktora Programı

Nitel Araştırma Yöntemleri(GE 712)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 712 Nitel Araştırma Yöntemleri 2 3 0 0 3 9
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Türker BAŞ turkerbas@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerler nitel araştırma yöntemlerini kullanarak; bağımsız araştırma yapmalarını ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlamalarını sağlamak. Yeni ve kavrayıcı sentezlere ulaşabilmeleri için gerekli adımları belirleme yeteneklerini geliştirmektir.
İçerik Dersin içeriği nitel araştırmanın diğer araştırma yöntemleri içindeki yerinin ele alınması, kullanım alanlarının tanıtımı, farklı nitel araştırma yöntemlerinin uygulamaları olarak açıklanmasını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları a. Bilimsel araştırma yöntemlerini ve sözkonusu yöntemler arasındaki ilişkileri bilir.
b. Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yerini tanımlar.
c. Araştırma problemini tanımlar.
d. Uygun araştırma yöntemini seçer.
e. Nitel araştırma türlerini ve kullanım alanlarını bilir.
f. Nitel araştırma sürecini planlayabilir.
g. Söylem Analizi, Etnografya, Alt Teori, Fenemoloji, Gözlem, Odak Grubu Çalışması, Derinlemesine Görüşme ve Dokuman İncelemesi yöntemlerini kullanabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders belirlenmiş konuların öğretim üyesi tarafından anlatımına ve örnek araştırma konuları üzerine yapılacak tartışmalara dayanmaktadır.
Öğrencilerden belirleyecekleri bir sorunsal etrafında bir nitel araştırma tasarlamaları ve bu doğrultuda derste işlenen konuları uygulamaları beklenecektir.
Kaynaklar Agafonoff, N. «Adapting Ethnographic Research Methods to Ad Hoc Commercial Market Research.» Qualitative Market Research: An International Journal 9, no. 2 (2006): 115-125.
Arnould, E.J., ve M. Wallendorf. «Market Oriented Ethnography: Interpretation Building and Marketing Strategy Formulation.» Journal of Marketing Research 31 (1994): 484-505.
Bas,T. ve Akturan Ulun, Nitel Araştırma Yöntemleri, 3. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013.
Caelli, K. «The Changing Face of Phenomenological Research: Traditional and American Phenomenology in Nursing.» Qualitative Health Research 10, no. 3 (2000): 366-377.
Canniford, R. «Moving Shadows: Suggestions for Ethnography in Globalised Cultures.» Qualitative Market Research: An International Edition 8, no. 2 (2005): 204-218.
Elliot, R. «Discourse Analysis: Exploring Action, Function and Conflict in Social Texts.» Marketing Intelligence and Planning 14, no. 6 (1996): 65-68.
Elliot, R., ve N.J. Elliot. «Using Ethnography in Strategic Consumer Research.» Qualitative Market Research: An International Journal 6, no. 4 (2003): 215-223.
Giorgi, A., ve B. Giorgi. «Phenomenology.» Qualitative Psychology içinde, yazan J.A. Smith. London: Sage Publ., 2003.
Goulding, C. «Grounded Theory, Ethnography and Phenomenology A Comparative Analysis of Three Qualitative Strategies for Marketing Research.» European Journal of Marketing 39, no. 3/4 (2005): 294-308.
Harris, H. «Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in Managerial Decision Making.» Journal of Business Ethics 34 (2001): 191-208.
Harvey, L.J, ve M.D. Myers. «Scholarship and Practice: The Conrtibution of Ethnographic Research Methods to Bridging the Gap.» Information Technology and People 8, no. 3 (1995): 13-27.
Hunter, K., S. Hari, C. Egbu, ve J Kelly. «Grounded Theory: Its Diversification and Application Through Two Examples From Research Studies on Knowledge and Value Management.» Electronic Journal of Business Research Methods 3, no. 1 (2005): 57-68.
Jackson, P. «Principles and Problems of Participant Observation» Geographiska Annaler Series B Human Geography, 1983: 39-46.
Marshall, C., ve G.B. Rossman. Designing Qualitative Research. 4th Edition. London: Sage Publ., 2006.
Mulhall, A. «In The Field: Notes on Observation in Qualitative Research.» Journal of Advanced Nursing 41, no. 3 (2003): 306-313.
Nahl, D. «A Discourse Analysis Technique for Charting the Flow of Micro Information Behavior.» Journal of Documentation 63, no. 3 (2007): 323-339.
Turner, B.A. «The Use of Graounded Theory for the Qualitative Analysis of Organizational Behavior.» Journal of Management Studies 20, no. 3 (1983): 333-348.
Van Dijk, T.A. «New(s) Racisim: A Discourse Analytical Approach.» Ethnic Minorities and the Media içinde, yazan M. Keynes, 33-49. London: Open University Press, 2000.
Venkatesh, A., N. Stolzoff, E. Shih, ve S. Mazumdar. «The Home of the Future: An Ethnographic Study of New Information Technologies in the Home.» Advances in Consumer Research 28, no. 1 (2001): 88-97.
Wimpenny, P., ve J. Gass. «Interviewing in Phenomenology and Grounded Theory: Is There a Difference.» Journal of Advanced Nursing 31, no. 6 (2000): 1485-1493.
Yıldırım, A., ve H. Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 4. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilimsel Paradigmadaki Değişim
2 Nitel Araştırma Örnekleri
3 Problem Temelinde Araştırma Türünün Seçimi
4 Araştırma Probleminin Tanımlanması
5 Araştırma Önerisinin Oluşturulması
6 Evrenin Seçimi ve Yöntemin Belirlenmesi
7 Planlama ve Geçici Anahatların Oluşturulması
8 Söylem Analizinin Araştırma Projesinde Kullanımı
9 Etnoğrafyanın Araştırma Projesinde Kullanımı
10 Alt Teorinin Araştırma Projesinde Kullanımı
11 Fenemonolojinin Araştırma Projesinde Kullanımı
12 Gözlem ve Odak Grubu Çalışmasının Araştırma Projesinde Kullanımı
13 Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Tartışma
14 Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilimsel Paradigmadaki Değişim
2 Nitel Araştırma Örnekleri
3 Problem Temelinde Araştırma Türünün Seçimi
4 Araştırma Probleminin Tanımlanması
5 Araştırma Önerisinin Oluşturulması
6 Evrenin Seçimi ve Yöntemin Belirlenmesi
7 Planlama ve Geçici Anahatların Oluşturulması
8 Söylem Analizinin Araştırma Projesinde Kullanımı
9 Etnoğrafyanın Araştırma Projesinde Kullanımı
10 Alt Teorinin Araştırma Projesinde Kullanımı
11 Fenemonolojinin Araştırma Projesinde Kullanımı
12 Gözlem ve Odak Grubu Çalışmasının Araştırma Projesinde Kullanımı
13 Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Tartışma
14 Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Tartışma
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 60
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Sunum 4 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top