İşletme Doktora Programı

Pazarlama Kuramı(GE 741)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 741 Pazarlama Kuramı 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Mehmet Yaman ÖZTEK moztek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders pazarlamanın temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi

2. Hafta: Pazarlamaya felsefik yaklaşımlar

3. Hafta: Pazarlamaya felsefik yaklaşımlar

4. Hafta: İnnovasyon ve pazarlama

5. Hafta: Pazarlamada yeni kavramlar

6. Hafta: Tüketicinin Önemi

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Pazar kavramı: bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma

9. Hafta: Pazarlama planlaması ve stratejik pazarlama

10. Hafta: Pazarlama araştırması

11. Hafta: Ürün politikaları

12. Hafta: Fiyatlandırma politikaları

13. Hafta: Dağıtım politikaları

14. Hafta: İletişim politikaları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. 1. Pazarlamanın temel ekollerini ve pazarlama teorisini kavrayabilmeli ve açıklayabilmelidir.
2. Pazarlamada günümüzde tartışılan teoriler hakkında fikir yürütebilmelidir.
3. Pazarlama modelleme tekniklerinin gerçek olaylarla bağlantısını yorumlayabilmelidir.
4. Farklı ekollerce ortaya koyulan başlıca teorileri karşılaştırmalı olarak yorumlayabilmelidir.
5. Pazarlama teorisine akademik düzeyde katkı sağlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ? ? Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong
? Marketing, Jean Pierrre Helfer, Jacques Orsoni
? Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert
? Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu
? Marketing Theory, Jagdith Sheth
? Marketing Theory, Shelby Hunt
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi
2 Pazarlamaya felsefik yaklaşımlar
3 Pazarlamaya felsefik yaklaşımlar
4 İnnovasyon ve pazarlama
5 Pazarlamada yeni kavramlar
6 Tüketicinin Önemi
7 Ara Sınav
8 Pazar kavramı: bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma
9 Pazarlama planlaması ve stratejik pazarlama
10 Pazarlama araştırması
11 Ürün politikaları
12 Fiyatlandırma politikaları
13 Dağıtım politikaları
14 : İletişim politikaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Ödevler 1 34 34
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 14 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top