Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Dilbilim Kuramları(LFR224)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR224 Dilbilim Kuramları 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Françoise LE LIEVRE francoise.lelievre@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders XX.yüzyıl dilbilimini inceleme amacını güder. Bu amaçla da yapısalcılığı ve yapısalcılıkla ortaya çıkan diğer yapısalcı akımları ve bu akımların kuramcılarını tanıtır.
İçerik Yapısalcı Dilbilim – Sözcelem Dilbilimi – Dilbilim/Pragmatik – Günümüze kadar olan XX.yüzyılın dilbilimcileri, sözcelemcileri ve kuramcıları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Yapısalcılık ve devamındaki diğer modern akımlar ve XX.yüzyılın birçok yapısalcı, dilbilimci, kuramcı ve sözcelemcileriyle ; dilbilim ve pragmatik arasındaki farkın ayrımıyla ; sözcelem dilbilimi, sözcelem kuramları, iletişimsel, etkileşimsel ve bilişimsel yaklaşımlarla ilgili tüm bilgileri kazandırma.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgi aktarımı, anlatım.
Kaynaklar Tahsin Yücel, Yapısalcılık, 2005.
Berke Vardar, Genel Dilbilim Dersleri, Ferdinand de SAUSSURE,1998.
XX.Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan Seçmeler) 1999.
Jean Piaget, Le structuralisme, 1968.
Georges-Elia Sarfati, Précis de Pragmatique, 2005.
Güzin Aker, Tez : Apports des théories énonciatives au développement des compétences de la communication orale, 2009.
Yukarıda belirtilen kaynakçadan yararlanarak öğretim görevlisinin hazırladığı dosya.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top