Matematik Lisans Programı

Fransızca Cef B2.2 Akademik(FLF201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF201 Fransızca Cef B2.2 Akademik 2 4 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mickael LENGLET coordinateurfle.gsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - B2 seviyesinin alınması
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlamak
- İletişim alanına ilişkin sözlükçenin geliştirilmesi
- Bir etkinliğin iletişim planının hazırlanması
İçerik Haftalık dersler 4 saat - 3 tartışma
Bu ders aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir :
- Bir etkinlik yürütmek için gereken iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek
- Bir tartışmadaki konum alışları anlamak
- Sözlü veya yazılı bir tartışmada argümanları organize etmek
- Argümanları yapılandırmak, açıklamak ve yeniden formüle etmek
- Fikirleri ve argümanları aktarmak
- Bir iletişim planı hazırlamak
- Bir argümanı kabul etmek veya çürütmek
- Çözüm önerisi sunmak
- Bir olay, toplumsal bir vaka ve bir sanat eserine ilişkin kanaat oluşturmak
- Bir tartışma metni yazmak
- Fikrinizi haklı bir durum haline getirmek
- Bir değerlendirme raporu yazmak
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda, öğrenciler şunları yapabilecektir:
- Delf B2'yi başarmak
- Disiplin alanına özgü bir konu veya güncel bir konu hakkındaki görüşlerini ifade etmek
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: Bir etkinliğin iletişim planını düzenlemek ve uygulamak (Sergi, konferans, tartışma ...)
- 2 görev: - Bir ses kapsülü olun / Eserin bir incelemesini yazın
Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım
2 Proje ve organizasyona yansıma
3 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
4 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
5 Sözlü ve yazılı anlama çalışmaları
6 Okuma ve Reformülasyon Faaliyetleri
7 Argümanlar ve Örnekler Etkinlik Bulma
8 Metin yazma
9 Tartışma
10 Metin yazma ve kayıt
11 Sözlü sunumlar
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım
2 Proje ve organizasyona yansıma
3 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
4 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
5 Sözlü ve yazılı anlama çalışmaları
6 Okuma ve Reformülasyon Faaliyetleri
7 Argümanlar ve Örnekler Etkinlik Bulma
8 Metin yazma
9 Tartışma
10 Metin yazma ve kayıt
11 Sözlü sunumlar
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 40
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 200 60
Sunum 100 10
Proje 100 30
Toplam 400 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir;
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 28 2 56
Ödevler 15 1 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top