Hukuk Lisans Programı

Spor Hukuku(HUK488)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK488 Spor Hukuku 8 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) HATİCE ÖZDEMİR KOCASAKAL hkocasakal@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, spor hukukunun temel kavramlarını ve spor hukukunun, hukukun diğer dallarıyla birleşerek nasıl bir kompleks endüstriyi düzenlediğini öğrencilere tanıtmaktır.
İçerik 1. Spor Hukuku/ Diğer Hukuk Dalları ile Bağlantıları
2. Sporun Uluslararası Örgütlenmesi
3. Türkiye'de Sporun Örgütlenmesi
4. Sporcuların Hukuki Statüsü
5. Kulüplerin Hukuki Statüsü
6. Sportif Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
7. Türkiye'de Sportif Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları
8. Spor Tahkim Mahkemesi/ CAS
9. CAS Tahkiminin Özellikleri
10. İlk Derece/Temyiz Tahkim Yargılaması
11. Doping Uyuşmazlıkları ve CAS Dopingle Mücadele Dairesi
12. CAS Kararlarının Denetimi
13. CAS Kararları Hakkında AİHM Kararları
14. Türkiye İle Bağlantılı CAS Kararları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sporun yönetiminde hakim olan hukuk kaynakları hakkında pratik bilgi sunulması
Spor hukukunun kavram ve uygulamalarını öğrencilere tanıtarak onları bu alanda sonraki eğitimleri için hazırlamak
Öğretim Yöntemleri Bu ders teorik açıklamalardan ve örnek davaların tartışılmasından oluşmaktadır.
Kaynaklar Hatice Özdemir Kocasakal, Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi (Vedat, 2013)
Nuray Ekşi, Spor Tahkim Hukuku (Beta, 2015)
Hasan Petek: Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Ankara 2002
Faruk Baştürk: İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu, İstanbul 2007
Şeref Ertaş-Hasan Petek: Spor Hukuku, Ankara 2005
Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport (Basel, 2005)
Grégory Mollion: Les Fédérations Sportives. Le Droit Administratif à l’Epreuve de Groupements Privés, Paris 2005
Luc Silence: Les Sports et le Droit, Paris 1998
Edited by Charles E.Quirk: Sports and the Law. Major Legal Cases, London 1996
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Spor Hukuku Kavramı ve Diğer Hukuk Dalları ile Bağlantısı
2 Sporun Uluslararası Örgütlenmesi
3 Türkiye'de Sporun Örgütlenmesi
4 Türkiye'de Sporun Örgütlenmesi
5 Spor Kulüplerinin ve Sporcuların Hukuki Statüsü
6 Doping Kavramı ve Doping Uyuşmazlıkları
7 Sportif Faaliyetlerin Tabi Olduğu Kurallar
8 Sportif Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
9 Uluslararası Federasyonlar Bünyesindeki Yargı Mekanizmaları
10 Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları
11 Spor Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Federasyonlarda Hukuk Kurulları
12 Sportif Yargı Kararlarının Denetimi/Tahkimin Avantajları
13 Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Kuruluşu/İşlevi/Yetki Alanı
14 Spor Tahkim Mahkemesi'nin Yargılama Kuralları/Kararların Denetimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 35
Toplam İş Yükü / 25 1,40
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top