Hukuk Lisans Programı

Milletlerarası Özel Hukuk II(HUK462)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK462 Milletlerarası Özel Hukuk II 8 4 0 0 4 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) HATİCE ÖZDEMİR KOCASAKAL hkocasakal@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka uyuşmazlıklarda uygulanacak olan millletlerarası usul hukuku sistemini tanıtmaktır.
İçerik 1. Hafta: Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (genel yetki kuralları)
2. Hafta: Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (genel yetki kuralları)
3. Hafta: Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (özel yetki kuralları)
4. Hafta: Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (özel yetki kuralları)
5. Hafta: Milletlerarası Usul Hukuku meseleleri
6. Hafta: Milletlerarası Usul Hukuku meseleleri
7. Hafta: Milletlerarası Usul Hukukuna ilişkin uluslararası anlaşmalar
8. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
9. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
10. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
11. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
12. Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenmesi
13. Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenmesi
14. New York Konvansiyonu incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi takip eden öğrenci, Milletlerarası Usul Hukuku alanına ilişkin kanuni düzenlemeleri, uluslararası anlaşmaları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini ve milletlerarası tahkime ilişkin yasal düzenlemeleri öğrenmiş ve yabancılık unsuru taşıyan hukuki uyuşmazlıklarda uygulanacak milletlerarası usul hukukuna ilişkin kuralları uygulayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Bu ders teorik açıklamalardan ve örnek davaların tartışılmasından oluşmaktadır.
Kaynaklar 1. Aysel ÇELİKEL / Bahadır ERDEM: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2016.

2. Gülören TEKİNALP / Ayfer Uyanık: Milletlerarası Özel Hukuk: Bağlama Kuralları, İstanbul 2016.

3. Ergin NOMER: Devletler Hususi Hukuk, İstanbul, 2017.

4. Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, İstanbul, 2009.

5. Ata SAKMAR / Nuray EKŞİ / İlhan YILMAZ: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Mahkeme Kararları, İstanbul, 2001.

6. Cemal ŞANLI / Emre ESEN / İnci ATAMAN - FİGANMEŞE, Milletlerarası Özel Hukuk (Vedat, 2016)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Milletlerarası Usul Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
2 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (genel yetki kuralları)
3 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (özel yetki kuralları)
4 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (özel yetki kuralları)
5 Milletlerarası İstinabe/Delil Tespiti
6 Yurt dışına Tebligat/Teminat/Yabancı Devletlerin Yargı/İcra Muafiyeti
7 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
8 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
9 Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenmesi
10 Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenmesi
11 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
12 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Sorunlar
13 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Sorunlar
14 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Sorunlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 128
Toplam İş Yükü / 25 5,12
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top