Hukuk Lisans Programı

Banka Hukuku(HUK346)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK346 Banka Hukuku 6 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sıtkı Anlam ALTAY anlamaltay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Banka Hukuku'nun kurumsal cephesi ve banka sözleşmeleri, yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Kurumsal yönetim ilkeleri, banka anonim ortaklığına yeni bir çehre kazandırmıştır. Amaç, kurumsal yönetim ilkelerinin bankaların yapılanmasına ve faaliyetlerine yönelik etkilerini incelemek, bankacılık uygulamasında öne çıkan sözleşme tipleri üzerinde analizler yapmaktır.
İçerik Bankaların kuruluşu ve faaliyete geçmesi, banka ve ilgili temel kavramlar, bankanın yönetimi, kurumsal yönetim kuralları, iç sistemler, bankaların denetimi ve gözetimi, finansal yapıları bankalar hakkında uygulanan olağan ve olağanüstü tedbirler, genel kredi sözleşmeleri ve mevduat sözleşmeleri,
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi alan öğrencinin, Ekonomi Hukuku'nun finans kuruluşlarına özgü cephesiyle tanışması, bankanın kurumsal anlamda kuruluş, yönetim, denetim ve sona erme aşamaları yönünden nasıl kurallara tabi olduğu konusunda belirli bir konsept edinmesidir. Bankanın kurumsal yapısının yanısıra, yaptığı işlemler konusunda belirli düzeyde bilgi elde edilmesi, dersin amacına dahildir.
Öğretim Yöntemleri Teorik anlatım ve örnek analizi.
Kaynaklar Ünal Tekinalp, Banka Hukuku'nun Esasları, Istanbul 2009; Seiza Reisoğlu Bankacılık Kanunu Şerhi, 2 Cilt, Ankara, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Banka Hukuku'nun Temel Kavramları
2 Bankaların Kuruluşu ve faaliyete geçmesi
3 Bankaların Kurumsal Yönetimi I
4 Bankaların Kurumsal Yönetimi II
5 Bankaların Yönetim Teşkilatı
6 Bankalarda Denetim Komitesi
7 Bankalarda Genel Kurul ve Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
8 Bankalarda İç Sistemler
9 Bankalarda Kredi Kavramı, Kredi Yasakları ve Sınırları
10 Bankalarda Genel Kredi ve Bireysel Kredi Sözleşmeleri
11 Bankalarda Mevduat Sözleşmeleri ve Mevduata İlişkin Düzen Kuralları
12 Bankalarda İştirak ve Taşınmaz Edinimi, Finansal Holdingler
13 Bankalarda Finansal Yapı
14 Bankalarda Olağan ve Olağanüstü Önlemler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 30
Toplam İş Yükü / 25 1,20
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top