Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Savaş Kuramları(RI440)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI440 Savaş Kuramları 8 0 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erhan Şahap BÜYÜKAKINCI ebuyukakinci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik Haftalık programa bakınız.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar E. Büyükakıncı (derl.), Savaş Kuramları, Ankara, Adres Yayınları, 2015.
J. Vasquez, The War Puzzle, Cambridge, CUP, 1999.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş - Savaş kavramının tarihsel evrimi ve felsefi/kuramsal sorgulamalar
2 Antikçağ kültürlerinde savaş – Antik Yunan, Roma ve kadim uygarlıklar ve savaşın mitoslaştırılması
3 Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” incelemesi – Kavramsal ve tarihsel evrim
4 Savaş, din ve siyaset felsefesi: Aquinolu Thomas’tan Makyavel’e
5 Napolyon dönemi ve Savaş etütlerinde Clausewitz söylemi ve Üçleme düşüncesi
6 İdeolojiler ve savaş
7 Klasik realizmden savaşa bakış – Clausewitz’e modern yaklaşımlar
8 Kantitatif yaklaşımlarla savaşın analizi- Q. Wright’tan J.D. Singer’a geçiş
9 Topraksallık ve süregelen rekabetler, döngüsel yaklaşımlar
10 ARA SINAV
11 Demokratik Barış kuramı, Oyun teorisi, uluslararası krizler
12 İç Savaşlar boyutu
13 Savaşın dönüşümü ve “Yeni Savaşlar” yaklaşımı – 1
14 “Yeni Savaşlar” yaklaşımı – 2
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top