Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası İlişkilere Giriş(RI204)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI204 Uluslararası İlişkilere Giriş 4 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler eğitimlerinin sonraki aşamalarında karşılaşacakları kavramlar, teorik yaklaşımlar ve analiz yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu çerçevede tarihsel gelişmeler dikkate alınmaktadır. Metodolojik altyapı öğrenildikten sonra, analiz düzeyi sorunsalı bağlamında uluslararası aktörler ve sistem incelenmektedir.
İçerik Bkz. "Konu Başlıkları"
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarılı olan öğrenci;

1. Uluslararası ilişkiler disiplininde analiz yöntemlerinin nasıl geliştiği açıklayabilir.
2. Uluslararası sistem ve aktörleri tanımlayabilir.
3. Düzeyini sorununu dikkate alarak analiz yapabilir.
4. Uluslararası ilişkilerin analiz yöntemlerini tarihsel çerçeveye oturtabilir.
5. Uluslararası ilişkiler teorileri arasındaki temel farkları gözlemleyebilir.
Öğretim Yöntemleri Öğrenciler ders notlarını temel alarak işlenen bölümlere göre okumalar yapacaklardır. Öğrencilerin derslerde düzenli olarak yapılacak tartışmalara katılması beklenmektedir.
Kaynaklar BATTISTELLA Dario, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Science Politique, 2003

BRAILLARD Philippe et Mohammad-Reza DJALILI, Les relations internationales, Paris, Que sais-je ? PUF, 1997

DE SENARCLENS Pierre, La politique internationale, Paris, Armand Colin, 2000

DEVIN Guillaume, Sociologie des relations internationales, Paris, La Découverte, 2000

GÖNLÜBOL Mehmet, Uluslararası Politika, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2000

JACKSON Robert and George SORENSEN, Introduction to international relations, New York, Oxford University Press, 1999

LAROCHE Josépha, Politique internationale, Paris, L.G.D.G., 2000

ROCHE Jean-Jacques, Théorie des relations internationales, Paris, Montchrestien, Cléfs Politique, 1994

ROCHE Jean-Jacques, Le système international contemporain, Paris, Montchrestien, Cléfs Politique, 1998

SMOUTS Marie-Claude, Les nouvelles relations internationales, Paris, Presses de Science Politique, 1998

SÖNMEZOGLU Faruk, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 2011

SÖNMEZOGLU Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 40
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 15 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 101
Toplam İş Yükü / 25 4,04
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top