Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

1945'ten Günümüze Uluslararası İlişkiler Tarihi(RI220)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI220 1945'ten Günümüze Uluslararası İlişkiler Tarihi 4 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Menent SAVAŞ CAZALA menento@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Uluslararası İlişkiler disiplininin temel ayaklarından biri olan Siyasi Tarih alanında II. Dünya Savaşı'ndan günümüze temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır. Bu sayede öğrencileri beşinci dönemde Uluslararası Politika, altınca dönemde Uluslararası İlişkiler Kuramları, yedinci ve sekizinci dönemde Türk Dış Politikası derslerine hazırlama amacı taşır.
İçerik II. Dünya Savaşı sonundan günümüze kadar uluslararası ilişkiler disiplininin siyasi tarih alanındaki önemli dönemleri, olaylar, krizler, savaşlar, çatışmalar ve işbirliği girişimleri bu ders kapsamında ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersten başarılı olan öğrenciler lisans eğitiminin üçüncü ve dördüncü senelerinde alacakları dersler için bir alt yapı kazanırlar.
Bers kapsamında edindikleri daha çok bilgileri diğer derslerin pratik uygulama aşamasında kullanma becerisine kavuşurlar.
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesinin ders anlatımının dışında belgesel, haber bültenlerinden kesitler gibi görsel elemanlar da kullanılarak öğrencinin verilen bilgileri daha somutlaştırmaları ve böylece daha uzun süre hatırlamaları amaçlanmaktadır.
Kaynaklar Maurice Vaïsse, Les Relations internationales depuis 1945, 15e Edition, Armand Collin, 2017.
Jean-Baptiste Duroselle, André Kaspi, Histoire des relations internationales. De 1945 à nos jours, 16e Edition, Arman Collin, 2017
Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, 27.Baskı, Imge Kitabevi Yayınları, 2018
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 II. Dünya Savaşı sonunda uluslararası sistem / BM'nin kurulması
2 Doğu ve Batı Bloklarının oluşumu, aralarındaki temel uzlaşmazlık noktaları
3 1956, iki kutuplu dünyada süper güçlerin birbiriyle barış içinde bir arada yaşama düzenini kabulü
4 Eski sömürgelerin bağımsızlıklarına kavuşma sürecinde dünyadan örnekler
5 Yumuşama döneminde silahsızlanma girişimleri
6 Yumuşama döneminde diplomasinin yeniden önem kazanması, küreselleşme süreci
7 1980'li yıllarda sıkı iki kutuplu sisteme geri dönüş
8 Ara sınav
9 Soğuk Savaş'ın sonunda SSCB'nin çözülme süreci, Berlin Duvarı'nın yıkılması
10 Liberal demokratik değerlerin hüküm sürdüğü yeni dünya düzeni
11 11 Eylül saldırıları ve yeni tehditler olgusu
12 2008 ekonomik krizi ve etkileri
13 Uluslararası ilişkiler alanında analiz yaparken karşılaşılan zorluklar
14 Son değerlendirmeler ( Euro Krizi, Brexit süreci, Trump Yönetimi )
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 II. Dünya Savaşı sonunda uluslararası sistem / BM'nin kurulması
2 Doğu ve Batı Bloklarının oluşumu, aralarındaki temel uzlaşmazlık noktaları
3 1956, iki kutuplu dünyada süper güçlerin birbiriyle barış içinde bir arada yaşama düzenini kabulü
4 Eski sömürgelerin bağımsızlıklarına kavuşma sürecinde dünyadan örnekler
5 Yumuşama döneminde silahsızlanma girişimleri
6 Yumuşama döneminde diplomasinin yeniden önem kazanması, küreselleşme süreci
7 1980'li yıllarda sıkı iki kutuplu sisteme geri dönüş
8 Ara sınav
9 Soğuk Savaş'ın sonunda SSCB'nin çözülme süreci, Berlin Duvarı'nın yıkılması
10 Liberal demokratik değerlerin hüküm sürdüğü yeni dünya düzeni
11 11 Eylül saldırıları ve yeni tehditler olgusu
12 2008 ekonomik krizi ve etkileri
13 Uluslararası ilişkiler alanında analiz yaparken karşılaşılan zorluklar
14 Son değerlendirmeler ( Euro Krizi, Brexit süreci, Trump Yönetimi )
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 5 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 13 1 13
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 10 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 13 1 13
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 14 1 14
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top