Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Fransızca Cef B2.2 Akademik(FLF201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF201 Fransızca Cef B2.2 Akademik 2 4 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Agnès DARDEL agnescayan@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - B2 seviyesinin alınması
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlamak
- İletişim alanına ilişkin sözlükçenin geliştirilmesi
- Bir etkinliğin iletişim planının hazırlanması
İçerik Haftalık dersler 4 saat - 3 tartışma
Bu ders aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir :
- Bir etkinlik yürütmek için gereken iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek
- Bir tartışmadaki konum alışları anlamak
- Sözlü veya yazılı bir tartışmada argümanları organize etmek
- Argümanları yapılandırmak, açıklamak ve yeniden formüle etmek
- Fikirleri ve argümanları aktarmak
- Bir iletişim planı hazırlamak
- Bir argümanı kabul etmek veya çürütmek
- Çözüm önerisi sunmak
- Bir olay, toplumsal bir vaka ve bir sanat eserine ilişkin kanaat oluşturmak
- Bir tartışma metni yazmak
- Fikrinizi haklı bir durum haline getirmek
- Bir değerlendirme raporu yazmak
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda, öğrenciler şunları yapabilecektir:
- Delf B2'yi başarmak
- Disiplin alanına özgü bir konu veya güncel bir konu hakkındaki görüşlerini ifade etmek
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: Bir etkinliğin iletişim planını düzenlemek ve uygulamak (Sergi, konferans, tartışma ...)
- 2 görev: - Bir ses kapsülü olun / Eserin bir incelemesini yazın
Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım
2 Proje ve organizasyona yansıma
3 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
4 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
5 Sözlü ve yazılı anlama çalışmaları
6 Okuma ve Reformülasyon Faaliyetleri
7 Argümanlar ve Örnekler Etkinlik Bulma
8 Metin yazma
9 Tartışma
10 Metin yazma ve kayıt
11 Sözlü sunumlar
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım
2 Proje ve organizasyona yansıma
3 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
4 Sözlü ve yazılı eğitim faaliyetleri
5 Sözlü ve yazılı anlama çalışmaları
6 Okuma ve Reformülasyon Faaliyetleri
7 Argümanlar ve Örnekler Etkinlik Bulma
8 Metin yazma
9 Tartışma
10 Metin yazma ve kayıt
11 Sözlü sunumlar
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 40
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 200 60
Sunum 100 10
Proje 100 30
Toplam 400 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 28 2 56
Ödevler 15 1 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top