Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Siyaset Bilimi(RI102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI102 Siyaset Bilimi 2 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Magali BOUMAZA boumazamagali@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine siyaset biliminin temel kavramlarını, yazarlarını ve akımlarını aktarmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında, iletişim öğrencilerinin siyasete ilişkin aktarımları diğer derslerde edindikleri bilgilerle bağlantılandırmaları hedeflenmektedir.
İçerik Bkz. konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Siyasete ve siyaset bilimine ilişkin temel kavramları bilir.
- Siyasal aktörleri/edimcileri tanır.
- Farklı siyasal sistemler ve rejimler arasındaki farkı bilir.
- Farklı siyasal katılım türlerini ve düzeylerini tanımlar.
- Siyasal kültürü tanımlar ve türlerini bilir.
- Siyasal bir olayı sosyal bir olaydan ayırt eder.
- Siyasal alanda medyanın etkilerini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Kuramsal aktarım
Kaynaklar Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Siyasetin tanımlanması
3 Siyaset biliminin tanımlanması; siyasal-sosyal farkı
4 Devlet: Tanımı, öğeleri, özellikleri, felsefi temelleri
5 Siyasal iktidar
6 Siyasal hayatın sistemsel analizi (David Easton)
7 Vize sınavı
8 Siyasal kültür
9 Siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılım
10 Siyasal alandaki aktörler/edimciler
11 Siyasal rejimler
12 Siyasal partiler
13 Seçimler ve demokrasi
14 Siyaset ve medya
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü / 25 4,16
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top