Hukuk Lisans Programı

Bilişim Hukuku(HUK413)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK413 Bilişim Hukuku 7 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Eylem AKSOY RETORNAZ eaksoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilişim hukukunun uygulamasını öğrenmek.
İçerik 1. Hafta: Hukuka Giriş
2. Hafta: Bilişim Hukukuna Giriş
3. Hafta: Ceza Hukuku bakımından bilişim hukuku
4. Hafta: TCK m. 243 – I
5. Hafta: TCK m. 243 – II
6. Hafta: TCK m. 244 – I
7. Hafta: TCK m. 244 – II
8. Hafta: TCK m. 157-158 – I
9. Hafta: TCK m. 157-158 – II
10. Hafta: 5651 sayılı yasa – I
11. Hafta: 5651 sayılı yasa – II
12. Hafta: 5651 sayılı yasa – III
13. Hafta: Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku – I
14. Hafta: Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku – II
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilişim suçlarının unsurları, uygulama alanları ve yaptırımları, bilişim hukuku alanındaki güncel hukuki meseleleri bilmek, bu meselelere çözüm üretmek.
Öğretim Yöntemleri konu anlatımı ve uygulama.
Kaynaklar Necati MERAN, Sahtecilik, Malvarlığı ve Bilişim Suçları
B. Zakir Avşar – Gürsel Öngören, Bilişim Hukuku
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuka Giriş
2 Bilişim Hukukuna Giriş
3 Ceza Hukuku bakımından bilişim hukuku
4 TCK m. 243 – I
5 TCK m. 243 – II
6 TCK m. 244 – I
7 TCK m. 244 – II
8 TCK m. 157-158 – I
9 TCK m. 157-158 – II
10 5651 sayılı yasa – I
11 5651 sayılı yasa – II
12 5651 sayılı yasa – III
13 Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku – I
14 Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku – II
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 15 2 30
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 2 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 49
Toplam İş Yükü / 25 1,96
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top