Hukuk Lisans Programı

Tebligat Hukuku(HUK483)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK483 Tebligat Hukuku 7 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı tebligat hukukunun genel esaslarını ve Tebligat Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri öğretmektir.
İçerik Tebligat hukuku hakkında genel bilgiler
Tebligat Kanunu’nun uygulanma alanı
Tebligat yapılabilecek kişiler
Tebligatın yapılacağı yer ve zaman
Tüzel kişilere tebligat
Aynı konutta oturan kişilere muhatap adına tebligat yapılması
Tebligat muhatabının geçici olarak başka yere gitmesi halinde tebligat
Tebliğ imkânsızlığı-tebellüğden imtina etme
Tebligat tutanağı
Yurtdışına tebligat
İlânen tebligat
Usûlsüz tebligat
Adres değişikliği halinde tebligat
Tebligata ilişkin cezai hükümler
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedeflerin öğrenci tarafından anlaşılması ve tebligata ilişkin esasların kavranması
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, 4.Bası, İstanbul 2012.
Ejder Yılmaz/Tacar Çağlar, Tebligat Hukuku, 6.Baskı, Ankara 2013
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tebligat hukuku hakkında genel bilgiler
1 Tebligat hukuku hakkında genel bilgiler,Tebligat hukuku hakkında genel bilgiler
2 Tebligat Kanunu’nun uygulanma alanı
2 Tebligat Kanunu’nun uygulanma alanı,Tebligat Kanunu’nun uygulanma alanı
3 Tebligat yapılabilecek kişiler
3 Tebligat yapılabilecek kişiler,Tebligat yapılabilecek kişiler
4 Tebligatın yapılacağı yer ve zaman
4 Tebligatın yapılacağı yer ve zaman,Tebligatın yapılacağı yer ve zaman
5 Tüzel kişilere tebligat
5 Tüzel kişilere tebligat,Tüzel kişilere tebligat
6 Aynı konutta oturan kişilere muhatap adına tebligat yapılması
6 Aynı konutta oturan kişilere muhatap adına tebligat yapılması,Aynı konutta oturan kişilere muhatap adına tebligat yapılması
7 Tebligat muhatabının geçici olarak başka yere gitmesi halinde tebligat
7 Tebligat muhatabının geçici olarak başka yere gitmesi halinde tebligat ,Tebligat muhatabının geçici olarak başka yere gitmesi halinde tebligat
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 10 2 20
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 2 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 56
Toplam İş Yükü / 25 2,24
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top