Hukuk Lisans Programı

Kriminoloji(HUK337)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK337 Kriminoloji 5 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Eylem AKSOY RETORNAZ eaksoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kriminoloji bilimi suç fenomenini açıklamaya çalışır. Suçun önlenmesi amacı ile suça toplumsal olarak verilebilecek en iyi tepkiyi önermeyi amaçlar. Kriminoloji dersi, sapkınlığın ve normalliğin tanımından, suç ve suçu açıklayan teorilere suçluluğunun ölçülmesiden, suçluluğun önlenmesine, suça karşı toplum tarafından verilen tepkiden, ceza yaptırımlarına, mahkumlara ve suç ve ceza politikasına kadar pek çok alanı kapsayan bir bilim dalıdır.
İçerik 1. Giriş: kriminoloji nedir?
2. Dersin konusu: Suç.
3. Suç nasıl ölçülür? suç Evrimi.
4. Suçlu kimdir?
5. Neden suç?
6. Suç nasıl önlenir?
7. suç nasıl önlenir?
8.Viktimoloji
9.Ceza yaptırımının işlevleri nelerdir?
10.Ceza yaptırımının işlevleri nelerdir?
11. Cezalar sistemi
12. Cezalar sistemi
13.Hürriyeti Bağlayıcı Ceza
14.Hürriyeti bağlayıcı ceza
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste öğrenciler, kriminoloji alanında temel prensipleri öğrenirler. Böylece kriminoloji biliminde yapabilecekleri ileri araştırmalar için temel eğitimi edinmiş olurlar. Eğitim ceza bilimi, adli tıp alanındaki pek çok teori ve araştırma metotlarını da öğretmeye yöneliktir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama
Kaynaklar 1. Annales de l’Universite des Sciences Sociales de Toulouse, T. XXIV 1 et 2, Toulouse, 1976.
2. STUMP Brigitte, “Adult time for adult crime” – Jugendliche zwischen Jugend – und Erwachsenenstrafrecht, Zurich, 2003.
3. Understanding Crime Experiences of Crime and Crime Control, UNICRI, Rome, 1993.
4. Criminologie et science pénitentiaire / Jean Larguier
5. Pourquoi punir? / Maurice Cusson
6. La criminologie / Georges Picca
7. Le crime et la mémoire / Alfred Grosser
8. Kriminoloji / Sulhi Dönmezer
9. Existe-il un chromosome du crime : comment juger le délinquant porteur d’une anomalie génétique XYY? Aspect actuel et prospectif / Jean Graven
10. La criminologie / Maurice Cusson
11. Déviance et criminalité / textes réunis par Denis Szabo ; Avec la collaboration de André Normandeau
12. Déviances et réactions sociales : actes du troisième Colloque international de la F.I.P.P., Vienne 5/9 juin 1972 / [organisé par] International Penal and Penitentiary Foundation
13. Les mobiles du délit : étude de criminologie et de droit pénal / Alice Yotopoulos-Marangopoulos; préf. de Benigno di Tullio
14. Cinquante ans de droit pénal et de criminologie : publication jubilaire : 1907-1957
15. Criminologie et société : actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole liégeoise de criminologie Jean Constant : le criminologue dans la cité hier, aujourd'hui, demain : Université de Liège, 25-26 octobre 1996 / sous la dir. de Georges Kellens et André Lemaître ; avec la collab. de Jean-Philippe Koopmansch ; [organisé par l'] Université de Liège, Ecole liégeoise de criminologie Jean Constant
16. Eléments de criminologie / Georges Kellens
17. Précis de criminologie / Martin Killias
18. Kriminoloji = criminology / Mustafa Tören Yücel
19. 364.221 OXF 2002 The Oxford handbook of criminology / Ed. Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner
20. Examen de personnalité et criminologie ; premier Congrès français de criminologie, Lyon, les 21-24 octobre 1960 / Congrès français de criminologie (1 ; 1960 ; Lyon)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: kriminoloji nedir?
2 Dersin konusu: Suç.
3 Suç nasıl ölçülür? suç Evrimi.
4 Suçlu kimdir?
5 Neden suç?
6 Ara sınav
7 Suç nasıl önlenir?
8 Viktimiloji
9 Ceza yaptırımının işlevleri nelerdir?
10 Ceza yaptırımının işlevleri nelerdir?
11 Cezalar sistemi
12 Cezalar sistemi
13 Hürriyeti Bağlayıcı Ceza
14 Hürriyeti Bağlayıcı Ceza
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 3 6
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 3 3
Ödevler 0 0 0
Sunum 6 3 18
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 5 1 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 32
Toplam İş Yükü / 25 1,28
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top