Hukuk Lisans Programı

Hukuk Sosyolojisi(HUK293)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK293 Hukuk Sosyolojisi 3 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ auturkbag@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, hukukun öncelikle ‘sosyal’ olduğunu kavraması. Hukukun yalnızca yapımı değil uygulamasında da sosyal realitenin daima dikkate alınması gereğinin anlaşılması. Sosyal realitenin özgün mantığının kavranılması.
İçerik 1. Toplum ve Hukuk
2. Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi
3. Sosyal Kontrol Olarak Hukuk
4. Hukuktan Sosyolojiye
5. Serbest Araştırma Okulu, Tarihçi Okul, Hukuki Realizm, Sosyolojik Hukuk Bilimi
6. Sosyolojiden Hukuka
7. Durkheim, Weber ve Marx
8. Sosyolojik Bir Realite Olarak Hukuk
9. Pozitif Hukuk, Örf Adet Hukuk, Spontane Hukuk
10. Normatif Olgu
11. Güncel Hukuk Sosyolojisi
12. Luhmann ve Black
13. Pratik Hukuk Sosyolojisi
14. Hukuk Sosyolojisi ve Örf Adet Hukuku
Dersin Öğrenme Çıktıları Ampirik Araştırma mantığının kavranılması
Hukukun toplumsal tezahürlerinin bilincine varılması
Toplumun hukuk olarak gördüğü ile pozitif hukuk arasında farkının keşfi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Öktem, Niyazi; Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji. Hukuk ve Devlet, Der Yayınları
- Türkbağ, Ahmet Ulvi, Hukuk Sosyolojisinde Güncel Bir Radikal: Donald Black, Der’in Yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Toplum ve Hukuk
2 Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi
3 Sosyal Kontrol Olarak Hukuk
4 Hukuktan Sosyolojiye
5 Serbest Araştırma Okulu, Tarihçi Okul, Hukuki Realizm, Sosyolojik Hukuk Bilimi
6 Sosyolojiden Hukuka
7 Durkheim, Weber ve Marx
8 Sosyolojik Bir Realite Olarak Hukuk
9 Pozitif Hukuk, Örf Adet Hukuk, Spontane Hukuk
10 Normatif Olgu
11 Güncel Hukuk Sosyolojisi
12 Luhmann ve Black
13 Pratik Hukuk Sosyolojisi
14 Hukuk Sosyolojisi ve Örf Adet Hukuku
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 46
Toplam İş Yükü / 25 1,84
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top