Hukuk Lisans Programı

Fransızca Cef B2.1 Akademik(FLF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF101 Fransızca Cef B2.1 Akademik 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Astrıd BOUTRY astridboutry@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Fransızca dil öğrenimine devam etmek ve hazırlık sınıfının sonunda ulaşılan seviyeyi pekiştirmek
- Öğrencilerin Fransızca disiplin kursuna devam etmesine olanak vermek
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlamak
İçerik Haftalık 4 saat ders - 3 tartışma
Bu kurs üç amaç etrafında düzenlenmiştir:
- Daha fazla bilgi edinmek ve bilgi vermek
- Karşılaştırma yapmak
- Analiz etmek ve sentezlemek
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda, öğrenciler şunları yapabilmelidir:
- Bir tanım yapmak, iletişim alanına ilişkin temel kavramları anlamak
- İletişim alanında fransızca belgeleri araştırmak
- Belgelerin analizini yapmak
- Sözlü sunum yapmak
- İletişim alanına ilişkin bir konu veya güncel bir konu hakkındaki kendini ifade etmek
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: İletişimin profesyonel dünyasını keşfetmek (bir profesyonelle mülakat / buradan yola çıkarak bir meslek sayfası ve bir video hazırlamak / bir sunum yapmak)
- 2 görev: Disiplin alanını etkilemiş bir kişi hakkında sözlü sunum yapmak - Basın incelemesi yapmak
Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konuşma etkinliği: kendinizi tanıtın, akademik ve profesyonel projenizi sunun
2 Projenin 1. Adımı: İletişim dünyasından iki kişiyle röportaj
3 Metin analizi
4 Metin analizi
5 Sunumlar
6 Sunumlar
7 Yazılı anlatım etkinliği
8 Metin analizi
9 Metin analizi
10 Döküman Analizi
11 Konuşma etkinliği
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Dersin değerlendirilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konuşma etkinliği: kendinizi tanıtın, akademik ve profesyonel projenizi sunun
2 Projenin 1. Adımı: İletişim dünyasına 2 ile röportaj
3 Metin analizi
4 Metin analizi
5 sunumlar
6 sunumlar
7 Yazılı anlatım etkinliği
8 Metin analizi
9 Metin analizi
10 Döküman Analizi
11 Konuşma etkinliği
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 40
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 100 30
Sunum 100 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 100 60
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 300 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 28 2 56
Sunum 2 1 2
Proje 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 73
Toplam İş Yükü / 25 2,92
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top