Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme , Göçler ve Ulusötesi Akışlar(SOC 520)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC 520 Küreselleşme , Göçler ve Ulusötesi Akışlar 1 3 0 0 3 7,5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Didem DANIŞ ŞENYÜZ didemdanis@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Küreselleşme ve yeni göçler
3 Türkiye'de göç ve toplumsal değişim
4 Aşağıdan küreselleşme - sosyolojik gezi
5 Zorunlu göç ve sürgün
6 Göç, yönetişim ve güvenlik
7 Diaspora ve göçmen ağları
8 Ulusötesi dolaşım (transnationalism)
9 Emek göçü
10 Yeni göç kategorileri: yaşam tarzı göçü
11 Göç, entegrasyon ve vatandaşlık
12 Göç araştırmalarında yöntem ve etik
13 Göç ve insani yardım
14 Ara sınav
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir. X
2 Öğrenci sosyoloji alanındaki kuramsal ve ampirik birikime katkıda bulunabilecek donanıma sahip olacaktır. X
3 Öğrenci farklı toplumsal sorunsallara farklı araştırma tekniklerini uygulama yetisine sahip olacaktır. X
4 Öğrenci ampirik çalışma, yöntem ve tekniklerine eleştirel bakış geliştirerek farklı yöntemler bulunmasına katkıda bulunabilecektir. X
5 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir. X
6 Öğrenci sosyolojik araştırmanın etik sorunlarını düşünme ve çareler üretme kapasitesini geliştirecektir. X
7 Öğrenci araştırma amaçları ile araştırma tasarımı arasındaki ilişkiyi bilir, araştırma sorusuna dayalı olarak araştırma önerisini geliştirebilir. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır. X
9 Öğrenci niceliksel verilerden yola çıkarak niteliksel düşünme kapasitesine sahip olacaktır. X
10 Öğrenci sosyolojinin çeşitli alt alanlarına ait temel kavramlarla bilgi üretme kapasitesi edinecektir. X
11 Öğrenci sosyolojik kuramları gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirme ve analiz etme yetisi edinecektir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top