Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Ekran Çalışmaları(COM 519)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 519 Ekran Çalışmaları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı “Ekran çalışmalarında açıklamaya ve anlamaya çalıştığımız, en geniş biçimiyle ifade edecek olursak, hareketli görüntünün ekran veya ekranları, bu ekranlar aracılığı ile görüntülenenler ve ekranlarla olan ilişkimizin doğasıdır. Bunları düşünürken bizzat ekranın kendisine, zihinsel süreçlerimize, bedenlerimize veya heterojen ‘çevre’ye odaklanabiliriz. Bu çok kapsamlı bir görev. Dahası, açıklamaya ve anlamaya çalıştığımız şey sadece çok çeşitli değil, aynı zamanda da sürekli bir değişim sürecinde.” Annette Kuhn’un (2009) bu tespitinden yola çıkan Ekran Çalışmaları dersi; Platon’un mağara duvarından çoklu sistemlere farklı ekranları konu edinerek alana dair kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri güncel literatür ışığında kapsamlı bir biçimde tartışmaya açacaktır. Bu doğrultuda sinema perdesi, televizyon, mobil ekranlar, dijital platformlar ekseninde izleyici/kullanıcı davranışları incelenirken, sosyo-ekonominin yanı sıra, kesintileri vurguladığı kadar devamlılıkları da görmeyi sağlayan medya arkeolojisinden faydalanılacaktır.
İçerik 1. Hafta: Dersin, temel kavram ve okumaların tanıtımı
2. Hafta: İzlemenin tarihi
3. Hafta: Aygıt teorisi (Apparatus theory)
4. Hafta: Medya arkeolojisi
5. Hafta: Remediation kuramı: Kesinti ve devamlılıklar
6. Hafta: Relocation kavramı: Göçmen görüntüler ve ekranlar devri
7. Hafta: Ekranlar, ekran bağlantılı araçlar (kumanda, klavye, fare) ve zamansallık
8. Hafta: Veriyi izlemek
9. Hafta: Taşınabilir ekranlar ve performans olarak izleme
10. Hafta: Dokunmatik ekranlar ve beden teknikleri
11. Hafta: Home, Screen ve Homescreen: (Ana) ekranın organizasyonu
12. Hafta: Ekran ve kontrol: Sinefili teknofili arasında ekran teknolojisine dair reklamlar
13. Hafta: Ekran politikaları
14. Hafta: Ekran nostaljisine doğru
Dersin Öğrenme Çıktıları - Görsel kültürde meydana gelen dönüşümleri ekran teknolojileri üzerinden okur ve beden/teknoloji ilişkisine dair geniş bir kavrayışa erişir.
- Görsel-işitsel içeriğin yalnızca kendisiyle değil dolayımıyla da ilgilenir.
- Medya arkeolojisini kullanarak geçmiş ile yeni medya arasında ilişki kurar, sadece kesintileri değil devamlılıkları da görür.
- İzleyici ve kullanıcı pratikleri gibi sürekli dönüşen bir alanda güncel literatüre ve son tartışmalara hakim olur.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Bolter, J. D., & Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding New Media. London: The MIT Press.
Casetti, F. (2015). The Lumière Galaxy. New York: Columbia University Press.
Christie, I. (2012). Audiences. Defining and Researching Screen Entertainment Reception. Amsterdam University Press.
Elsaesser, T. (2004). The New Film History As Media Archeology. Cinémas: revue d'études cinématographiques/Cinemas: Journal of Film Studies, Vol. 14, No. 2-3 , p. 75-117.
Everett, A. (2003). Digitextuality and Click Theory: Theses on Convergence Media in Digital Age. In A. Everett, & J. Caldwell (éd), New Media: Theories and Pratices of Digitextuality (p. 3-28). London, New York: Routledge.
Friedberg, A. (2006). The Virtual Window. From Alberti to Microsoft. The MIT Press.
Friedberg, A. (1993). Window shopping. Cinema and the postmodern. Los Angeles: Oxford : University of California Press.
Lobato, R. (2017). Rethinking International TV Flows Research in the age of Netflix. Television&New Media.
Gunning, T. (1997). From the Kaleidoscope to the X-Ray: Urban Spectatorship, Poe, Benjamin, and Traffic in Souls (1913) . Wide Angle, 19.4 , p. 25-61.
Hudson, D., & Zimmerman, P. (2009). Cinephilia, technophilia and collaborate remix zones. Screen, 50 (1) , p. 135-146.
Klinger, B. (2006). Beyond The Multiplex. Cinema, New technologies and the Home. University of California Press.
Kuhn, A. (2009). Screen and screen theorizing today. Screen, 50 (1) , p. 1-12.
Lessig, L. (2008). Remix. Making art and commerce thrive in the hybrid economy. London: Bloomsbury Academic.
Odin, R. (2012). Spectator, Film and the Mobile Phone. In I. Christie (éd), Audiences (p. 155-169). Amsterdam University Press.

Parente, A., & De Carvalho, V. (2008). Cinema as dispositif: Between Cinema and Contemporary Art. Cinémas: revue d'études cinématographiques, 19 (1) , p. 37-55.

Parikka, J. (2017). Medya Arkeolojisi Nedir? İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Srinivas, L. (2002). The active audience: spectatorship, social relations and the experience of cinema in India . Media Culture Society, No. 24 , p. 155-173.

Verhoeff, N. (2012). Mobile Screens. The Visual Regime of Navigation. Amsterdam University Press.

Werning, S. (2016). The home screen as an anchor point for mobile media use: Technologies, practices, identities. Necsus, Home Issue.

White, M. (2006). The Body and the Screen. Theories of Internet Spectatorship. The MIT Press.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top