Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Stratejik Yönetim(IND 551)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND 551 Stratejik Yönetim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU gulcin.buyukozkan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, işletme eğitimi boyunca edinilen bilgileri stratejik yönetim kuram ve yöntemleriyle birleştirerek öğrencinin şirket yönetimi için gerekli altyapıyı edinmesini sağlar. Kendi işini kurmayı ve/veya tepe yönetim kadrosunun bir üyesi olmayı hedefleyen öğrencilerin hedefledikleri pozisyonlarda karşılaşacakları sorunları çözmek için gerekli olabilecek analitik tekniklerin ve becerilerin öğrencilere aktarılması dersin temel amacıdır. Ders hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik öğeler içerir. Yönetim oyunu (simulasyon), vaka analizleri ve şirket incelemesi ile öğrenciler tepe yönetici olarak karşılaşabilecekleri sorunları sınıf ortamında çözerler
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci

1.Geçmiş stratejileri inceleyebilmelidir.

2.Şirket ve çevre analizi yapabilmelidir.

3.Yeni stratejiler geliştirebilmelidir.

4.Stratejileri uygulayabilmelidir.

5.Şirket yönetimi konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Contemporary Strategy Analysis R.M. Grant
Wiley 2010.

Exploring Corporate Strategy G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington Prentice Hall 2009.

Strategic Management & Business Policy T.L.Wheleen & J.D.Hunger Pearson International Edition 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Temel Kavramlar ve Uygulama
3 Çevre Analizi
4 İşletme Analizi
5 Strateji Oluşturma:Rekabet Stratejileri
6 Strateji Oluşturma: Şirket Stratejileri
7 Strateji Oluşturma: Foksiyonel Stratejiler
8 Strateji Uygulama
9 Yönetim Oyunu
10 Ara Sınav
11 Sunum ve Tartışmalar
12 Sunum ve Tartışmalar
13 Sunum ve Tartışmalar
14 Sunum ve Tartışmalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 6 10
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Endüstri mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Endüstri mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Ensüstri mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Endüstri mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
5 Endüstri mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlannda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, endüstri mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 4 1 4
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 1 1
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top