Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Kalite Mühendisliğinde İleri Konular(IND 523)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND 523 Kalite Mühendisliğinde İleri Konular 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap DURSUN mdursun@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere bir üretim/servis organizasyonunda ürün/hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi için kullanılabilecek yaklaşımlar, sistemler ve teknikleri kavramlarında yardımcı olacaktır. Deneysel tasarımın prensipleri ve teknikleri ile altı sigma metodolojisini kullanarak ve ürün ve hizmet alanında pratikte karşılaşılan durumları değerlendirebilmeleri sağlanacaktır. Üretim ve hizmet alanlarında kalite yönetimi sistemlerinin gelişimine kuvvetli bir vurgu yaparak ve toplam kalite yönetimi kavramlarının uygulanmasıyla organizasyonel rekabetçiliği iyileştirmek için kalite sistemleri ve yönetimini etkin bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.
İçerik 1. hafta : Ürün ve hizmet kalite boyutları
2. hafta : Modern kalite yönetiminin gelişimi ve geçmişi
3. hafta : Kalite ve güvenirlik için temel istatistik ve olasılık
4. hafta : İstatistiksel süreç kontrolü ve kontrol diyagramları
5. hafta : Deneysel tasarıma giriş
6. hafta : Tek faktörlü deneyler: varyans analizi
7. hafta : Faktoriyel tasarıma giriş
8. hafta : 2k faktoriyel tasarımlarda bloklama ve etkilerin incelenmesi
9. hafta : Ara sınav
10. hafta : Tepki yüzeyi modelleri
11. hafta : Kalite fonksiyonu yayılımı, müşterinin sesi
12. hafta : Altı sigma ve DMAIC metodolojisi
13. hafta : Vaka analizleri
14. hafta : Vaka analizleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Ürün ve hizmet kalitesinin farklı boyutlarını tanımlayabilir.
2. Modern kalite yönetimi teorisinin ve uygualamalarının evrimini ve prensiplerini açıklayabilir.
3. Organizasyonları toplam kalite yönetimi sistemlerinin uygulanması için kullanılan yaklaşımları ve karşılaşılan sorunları tanımlayabilir.
4. Kalite ve güvenilirlik kavramlarını açıklayabilir.
6. Basit bir örnekleme planını ve çalışma karakteristiği eğrisini oluşturarak belirli bir süreci inceleyebilir.
7. Deneysel tasarım ve uygulamaları ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, tartışma, vaka analizi
Kaynaklar • Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments, Sixth Edition, John Wiley & Sons, 2005.
• Besterfield D.H. et al, Total Quality Management, Prentice-Hall, Englewood, USA, 2003.
• Gryna F.M., Chua C.H., DeFeo J.A., Juran’s Quality Planning and Analysis, 5th edition, McGraw-Hill, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ürün ve hizmet kalite boyutları
2 Modern kalite yönetiminin gelişimi ve geçmişi
3 Kalite ve güvenirlik için temel istatistik ve olasılık
4 İstatistiksel süreç kontrolü ve kontrol diyagramları
5 Deneysel tasarıma giriş
6 Tek faktörlü deneyler: varyans analizi
7 Faktoriyel tasarıma giriş
8 2k faktoriyel tasarımlarda bloklama ve etkilerin incelenmesi
9 Ara sınav
10 Tepki yüzeyi modelleri
11 Kalite fonksiyonu yayılımı, müşterinin sesi
12 Altı sigma ve DMAIC metodolojisi
13 Vaka analizleri
14 Vaka analizleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Endüstri mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Endüstri mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Ensüstri mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Endüstri mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
5 Endüstri mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlannda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, endüstri mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 5 65
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü / 25 6,48
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top