Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Karşılaştırmalı Edebiyat(LFR425)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR425 Karşılaştırmalı Edebiyat 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Seza YILANCIOĞLU syilancioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Karşılaştırmalı Edebiyat anlayışının Avrupa'da özellikle Fransa'da doğuşu ve gelişimine genel bir bakış.
Karşılaştırma Edebiyat metotlarını kullanarak iki eser arasında tematik çalışma yapmak
İçerik karşılaştırma edebiyat disiplinin kuruluş amaçlarını inceleme ve tarihsel gelişimine genel bakış.
Karşılaştırmalı edebiyat metotlarını kullanarak kurgu ve gerçek kişilikler arasında incleme, örneklendirme : "Les Désenchantées" - Pierre Loti.
Karşılaştırma metotlarını kullanarak Odipus mitinin 20. yy romanında ortaya çıkışı: örneklendirme: "Les gommes" - Alain Robbe Grillet
Dersin Öğrenme Çıktıları Karşılaştırma Edebiyat disiplinin kuruluş nedenlerine genel bir bakış ve karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarıyla kültürler arası benzerlik ve farlılıkları ayırt edici çalışmalar yapmak.
Karşılaştırmalı edebiyat metotları kullanarak Pierre Loti'nin "Les Désenchantées" romanındaki kişiliklerin gerçek yaşamdaki kişiliklerle karşılaştırmalı bir çalışma yapılarak kurgu-gerçek arasıda bağı eşzamanlı düzlemde irdelemek.
Bu metodu kullanarak artzamanlı düzlemde Odipus mitinin 20. yy romanında kullanılması ve Alain Robbe Grillet'nin "Les Gommes" romanında incelenmesi
Öğretim Yöntemleri Dersin ilk üç haftasında Karşılaştırmalı edebiyat disiplinin Avrupa'da özellikle Fransa'da doğuşu ve gelişimine tarihsel bakış.
Daha sonraki haftalarda bu disiplin alanında uygulamalı çalışma eşzamanlı ve artsüremli bağlamda seçilen yapıtlar üzerinde yapılmaktadır. Uygulamalı çalışma için seçilen eserler aşağıda kaynaklar bölümünde belirtilmiştir.
Kaynaklar Daniel-Henri PAGEAUX, "Littérature Générale et Comparée", Paris Armand Colin, 1994.
Jean BESSIERE et Daniel -Henri PAGEAUX, "perspectives comparatives"; Paris, Honoré Champion, 1999
Pierre BRUNEL - Jean Marc MOURA, "La commentaire de la littérature générale et comparée", Paris Armand Colin, 1998.
Daniel CHAUVIN - Yves CHEVREL, "Introduction à la littérature comparée", Paris, Dunod, 1996.
Pierre BRUNEL, Claude PICHOIS, André-Michel ROUSSEAU, "Qu'est-ce que la littérature comparée?", Paris Armand Colin, 2006.
Pierre LOTI, "LEes Désenchantées", Paris, 1906.
Alain ROBBE-GRILLET, "Les Gommes", Paris, Ed. minuit
Alain Quella-VILLEGER, "Evadées du Harem", Fransa, 2011.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve ders akışı hakkında öğrencileri bilgilendirme
2 karşılaştırmalı edebiyatın doğuşu ve gelişimi
3 uluslararası yazınsal ve kültürel değişimlerde seyahat ve yolculukların önemi
4 uluslararası yazınsal ve kültürel değişimlerde yabancı dilin önemi
5 Batı-Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yazınsal ve kültürel etkileşim
6 Batılı yazarların Doğu ve Uzak Doğu kültürelerine ilgisi
7 karşılaştırmalı edebiyat disiplininde kuramsal yaklaşım
8 Ara sınav
9 Tematik çalışma kuramı
10 Pierre Loti'nin "Les Désenchantées" yapıtının analizi ve üç kadın figüre bakış: Melek, Zeynep ve Cenan kimliklerinin analizi
11 Alain Quella-Vılleger'nin "Evadées du Harem" (Saraydan Kaçanlar) adlı yapıtına genel bakış ve bu yapıttaki üç kadın figürünün (Zennur, Nuriye ve Cenan) incelenmesi
12 İki yapıttaki kadın kişiliklerin karşılaştırılması ve gerçek-kurgu arasındaki geçişin incelenmesi
13 Odipus mitinin ve Alain Robbe Grillet'nin "Les Gommes"(Silgiler) romanının yapısını inceleme
14 Odipus mitinin "Les Gommes" (Silgiler) romanındaki incelenmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 200
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 4 4
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 25 3,60
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top