Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

İleri İspanyolca I(LFR311)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR311 İleri İspanyolca I 5 6 0 0 6 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı KARAMEHMET YELKENCİOĞLU nkaramehmet@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin kendini ispanyol dilinde rahatça ifade edebilmesini ve orta düzey ispanyolca metinleri anlamasını ve yorumlamasını sağlamak.
İçerik İleri seviyede ispanyol dilbilgisi ; Dilek- Şart kipi, geçmiş zamanların tamamlanması, gazete ve dergi makaleleri okuma anlama ve kelime bilgisi, kısa metinlerde ispanyolca – türkçe çeviri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı konu ve durumlarda karşı tarafın söylediğini anlamak ve o konuda kelime bilgisini geliştirmek, ekip çalışması yapabilmek ; araştırmada teknolojiden yararlanabilmek ; kendini ifade edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlikleri, farklılıkları saptayabilmek ; kaynakları bilmek.
Öğretim Yöntemleri İspanyolca dilbilgisi; Açıklama, anlatma ; Farklı kaynaklardan öğrenciye anlatım ve alıştırmaların dağıtılması ; dilbilgisialıştırma ve kompozisyon ödevleri verilmesi ; okunan metinler üzerinde sorular-yanıtlar ; Sunumlar ve tartışmalar.
Kaynaklar Nuevo Ven 2, Español Lengua Extranjera, Edelsa, Madrid,2003,
Español 2000, Nivel Medio, Ed. Coloquio, García Fernández, Sánchez Lobato, Madrid, 1989

Aprende 2-3, SGEL, Francisco Castro Viudez, Madrid, 2004
Gramática Básica de Español, Difusión, Alonso Raya, Castenada Castro, Martínez Gila, Miguel López, Ortega Olivares, Ruiz Campillo, Barceloona 2005
Nuevas Narraciones Españolas, SGEL, Madrid, 2006
Ejercicios Gramaticales, Nivel Medio y Superior, Sociedad General Española de Librería S.A., Madrid 1983
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ‘Preterito perfecto, Preterito Indefinido, Preterito Perfecto’ Geçmiş zamanların ve emir kipinin tekrar gözden geçirilmesi
2 Estar+Gerundio’ ve ‘Llevar+Gerundio’ kalıplarının hatırlatılması ve geçmiş zamanlarla kullanımları, Ser/estar farkı
3 Bir kişinin karakter ve kişiliğini tanımlama, fikir sorma ve açıklama, bir konuda anlaşma veya anlaşmazlık yaşama durumları, ser/estar fiilleri arasındaki diğer farklar, okuma ve anlama metin. Futuro Perfecto zamanı ve kullanımı
4 Düzenli ve düzensiz fillerde Futuro imperfecto zamanı ve kullanım yeri
5 Emir kipinin olumlu ve olumsuz kullanımları, düzenli fiillerde istek kipi şimdiki zaman kullanımı, ev işleri, yemek pişirme ve yemek tarifi yapma
6 Dilek-Şart Kipi, çekimi ve kullanımı« se impersonal » kullanimi
7 Kurallı ve kuralsız fiillerde dilek-şart kipi,
8 Hobi konusunun islenmesi, sınıf içi tartışma konusu, dilbilgisinde dolaylı anlatım
9 Proposiciones subordinadas adverbiales causales y consecutivas
10 Ara sınav
11 Gelecekte Bitmiş Zaman ( Futuro Perfecto), pasif mod, küçültme ismi ve küçültme sıfatı
12 Aktif formadan pasif forma geçiş
13 İspanyol dilbilgisinde son ekler, dönem içi işlenen konulara genel bakış
14 Dönem sonu sınavı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Okuma Dinleme Konuşma
2 Okuma Dinleme Konuşma
3 Okuma Dinleme Konuşma
4 Okuma Dinleme Konuşma
5 Okuma Dinleme Konuşma
6 Okuma Dinleme Konuşma
7 Okuma Dinleme Konuşma
8 Okuma Dinleme Konuşma
9 Okuma Dinleme Konuşma
10 Okuma Dinleme Konuşma
11 Okuma Dinleme Konuşma
12 Okuma Dinleme Konuşma
13 Okuma Dinleme Konuşma
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 14 10
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 5
Toplam 15 15
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 10
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 16 45
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top