Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Karşılaştırmalı Dilbilim(LFR225)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR225 Karşılaştırmalı Dilbilim 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Françoise LE LIEVRE francoise.lelievre@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders XX.yüzyıl dilbilimini inceleme amacını güder. Bu amaçla da yapısalcılığı ve yapısalcılıkla ortaya çıkan diğer yapısalcı akımları ve bu akımların kuramcılarını tanıtır.
İçerik Dillerin doğuşu, menşe’inin araştırılması - dillerin çeşitliliği ve roman dillerinin aralarındaki akrabalık ilişkilerinin araştırılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni dilbilgicilerin ve karşılaştırmacıların çalışmaları ve araştırmaları hakkında bilgi edinme.
Fransızcanın gelişimi boyunca hangi evrelerden geçtiğiyle ilgili ve fransızcanın özellikleri hakkında bilgi edinme.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgi aktarımı, anlatım.
Kaynaklar Claude Hagège, L’Homme de parole, 1985.
Merrit Ruhlen, L’origine des langues. trad.fr.1997.
Jean-Louis Dessalles, Aux origines du langage, 2000.
Michel Bréal, Essai de sémantique, 1897.
Charles Camproux, Les langues romanes, 1974.
Belirtilen kaynakçadan yararlanılarak öğretim görevlisi tarafından hazırlanmış dosya.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top