Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Dilbilime Giriş(LFR127)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR127 Dilbilime Giriş 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Françoise LE LIEVRE francoise.lelievre@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil incelemeleri konusunda döneme damgasını vuran çağdaş kuramcıları ve kuramları tanıtmak, bu daldaki temel kavramları işlevleriyle örneklendirerek tanımlamak, öğrencinin hem kendi dil öğrenme sürecini, hem de dil öğretme evresini bilinçle değerlendirmesine yarayacak temel bilgileri vermek; dilbilimi, dil ile ilgilenen öteki bilim dallarından ayıran özellikleriyle tanıtmak ve bu çağdaş bilim dalının uygulama alanlarını göstermek.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dillere ve dil olgularına bilimsel yöntemlerle yaklaşma ve başta Türkçe ve Fransızca olmak üzere insan dillerini çözümleme yöntemlerini öğrenme.
2. Fransızca ve Türkçe olarak dilbilim terminolojisini inceleme.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Georges Mounin, Clef pour la linguistique.
Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri.
Berke Vardar (yön.), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü.
David Zemour, Initiation à la linguistique.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dil nedir? Dilin tanımı. Genel Kavramlar. Dil ve bildirişim.
2 Geleneksel yaklaşımlar. Çağdaş yaklaşımlar.
3 Dilbilim nedir?
4 Dilbilgisi ve dilbilim arasındaki fark.
5 Dilbilimin öteki insan ve dil bilimleri arasındaki yeri.
6 Ferdinand de Saussure ve çağdaş dilbilim
7 Dilyetisi= dil+söz
8 Gösterge türleri; dil göstergesi: Göteren+gösterilen.
9 Arasınav.
10 Dil göstergesi ve nedensizlik.
11 Dil içi bağlantılar.
12 Dilin çift eklemliliği (A. Martinet): monème; phonème.
13 Kuramcılardan seçme parçaların okunması.
14 Karşılıklı Tatrışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top