Sosyoloji Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(SOC181)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Selen AKÇALI selenakcali@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı SOC181 dersi Sultan II. Abdülhamit devriden I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Dersin amacı yukarıda sözü edilen zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun her alanda yaşadığı değişim ve bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü anlamaya çalışmaktır. Bahsedilen dönemde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimler incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumundaki etki ve sonuçları tartışılacaktır.
İçerik 1. II. Abdülhamit devri
2. Jön Türkler
3. Meşrutiyet Devrimi
4. II. Meşrutiyet
5. Toplumsal ve iktisadi sorunlar
6. Türk milliyetçiliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu ve global aktörler arasındaki ilişkileri kavrar. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda her alanda başlayan değişim ve modernleşmenin dinamiklerini dönemin uluslararası gündemine bağlı olarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Kaynaklar Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009
François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul, 2000
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Ankara, 1990
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top