Sosyoloji Lisans Programı

Hukukun Temel Kavramları(SOC173)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC173 Hukukun Temel Kavramları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Birden GÜNGÖREN BULGAN birdengungorenbulgan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyolojide okuyan öğrencilerin hukuka ilişkin temel bilgileri edinmelerini sağlamak, temel kavramları tanıtmak, hukuk ile sosyoloji arasındaki bağı göstermek
İçerik İktidar, egemenlik, sosyal sözleşme, hak, özgürlük kodifikasyon hareketi, bildirgeler, ceza teorisi, sivil toplum, pozitif-doğal hukuk, insan haklarında evrensellik-görecelilik gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda öğrenci hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Kaynaklar Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü
Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları
Niyazi Öktem; Ahmet Ulvi Türkbağ, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Yasemin Işıktaç; Umut Koloş, Hukuk Sosyolojisi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuk-Sosyoloji İlişkisi, Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı Hukukun Farklı Dalları
2 İktidar ve Siyasi İktidar Kavramı
3 Betül Karagedik- Ülkelerin Yönetim Şekli Hakkında Değerlendirme
4 Pratik: Ezgi Çaldıran- Egemenlik Kavramının Dönüşümü
5 Pratik: Ezgi Çaldıran- Locke ve Hobbes’un Sözleşme Teorisinde Çocukların Yeri
6 Hak ve Özgürlük Kavramları Spinoza’da ifade özgürlüğü/ Spinoza- Mill AİHS madde 10
7 Fransız Devrimi (Rousseau) Kodifikasyon hareketi /İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgeler (Jellinek) Utopya Düşüncesi Saint Simon Parabole
8 Vize
9 Mutlak ve Nispi Ceza Teorileri (Kant/ Hegel/ Fichte/ Bentham)
10 Pratik: Ezgi Çaldıran- Montesquieu’nun Güçler Ayrılığı Teorisi,
11 Betül Karagedik- Marx ve Proudhon neden anlaşamadı? Anarşizm ve Sosyalizmin Mülkiyet Hakkına bakış açıları arasındaki farklar nelerdir? Felsefenin Sefaleti ve Sefaletin Felsefesi üzerine bir inceleme.,
12 Pratik: Betül Karagedik- Neoliberalizm ve Küreselleşme kavramları karşısında devletin dönüşümü. Egemenlik ve Sosyal Haklar bakımından bir inceleme.,
13 Pratik: Betül Karagedik- The Corporation Belgeseli İncelemesi,
14 İnsan haklarında kültürel görecelilik/evrensellik tartışmaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
3 Betül Karagedik- Ülkelerin Yönetim Şekli Hakkında Değerlendirme
4 Pratik: Ezgi Çaldıran- Egemenlik Kavramının Dönüşümü
5 Pratik: Ezgi Çaldıran- Locke ve Hobbes’un Sözleşme Teorisinde Çocukların Yeri
10 Pratik: Ezgi Çaldıran- Montesquieu’nun Güçler Ayrılığı Teorisi
11 Betül Karagedik- Marx ve Proudhon neden anlaşamadı? Anarşizm ve Sosyalizmin Mülkiyet Hakkına bakış açıları arasındaki farklar nelerdir? Felsefenin Sefaleti ve Sefaletin Felsefesi üzerine bir inceleme.
12 Pratik: Betül Karagedik- Neoliberalizm ve Küreselleşme kavramları karşısında devletin dönüşümü. Egemenlik ve Sosyal Haklar bakımından bir inceleme.
13 Pratik: Betül Karagedik- The Corporation Belgeseli İncelemesi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 1 12 12
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top