Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Sosyal Medya(CNT416)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT416 Sosyal Medya 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal Medya, son teknolojik ve toplumsal gelişme ve değişimlerin sonucu olarak, teknolojik uygulamaların bir çoğu için yeni bir arayüz görevi görmektedir.
Dersin birincil amacı dört sene boyunca yoğun ve saf mühendislik eğitimi almış bireylerin geliştirmekte oldukları ürün ve uygulamaların toplum ve birey üzerindeki etkilerini hakkında farkındalık sahibi olmalarını sağlamaktır. Bunun haricinde sosyal medyanın tarihçesi, sadece sosyolojik değil medyatik gücü ve geliştirilecek olan yeni bir sosyal medya ürünü ve/veya sosyal medya uygulamasının sahip olması gereken özellikleri ve sosyal medya aracılığı ile aralıksız toplanan verinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmalarıdır
İçerik 1. Hafta Üretim Biçimlerinin Evrimi: Tarım, Sanayi Ve Enformasyon Toplumlarının Tarihsel Eklemlenmesi
2. Hafta Günümüz Dünyasını Anlamak: Sanayi-Sonrası Toplumun Kavramsal, Ekonomik, Ahlâki Bileşenleri
3. Hafta Enformasyon Düzeninde İnsan Etkileşimi: Sosyal Medyanın Toplumsal Anlamı Ve İşlevleri
4. Hafta Yeni kamusal alan ve siyaset olarak sosyal medya
5. Hafta Enformasyon toplumunun gerçeklik deneyimleri: Sanal gerçekliğin kurguda temsili, cyberpunk
6. Hafta Sosyal medyanın tanımı, gelişim süreci ve yeni iletişim modeli
7. Hafta "Sosyal medya ve ikna stratejinlerinin değişen paradigmaları :
1) Kaynağın belirsizliği (Avatar kullanımı)
2) Etkileşim ve sosyal etki mekanizmalarının yeni formları"
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Reklam ve pazarlama alanlarının yeni eğilimi: “Oyunlaştırma”
10. Hafta "Sosyal Ağlar ve “Büyük Veri” :
1) Ağlar üzerinden “Büyük Veri”nin oluşumu ve stratejik kullanımı
2) Facebook ve Twitter üzerinden gerçekleştirilen kampanya örneklerinin analizi"
11. Hafta GSÜ MEDİAR tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de çocukların medya kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarının değelendirilmesi ve geleceğe ilişkin perspektiflerin tartışılması
12. Hafta Sosyal medya araçlarının teknolojik altyapıları ve mobil teknolojinin gelişimi
13. Hafta Sosyal ağ verilerinin kullanımı – Büyük Veri Analizi
14. Hafta Sosyal ağların incelenmesi – Karmaşık Ağ analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Sosyal medyanın toplum üzerinde etkisini inceleyebilme ve açıklayabilme yetisi,
2. Sosyal medyanın medya boyutunu açıklayabilme ve eleştirebilme yetisi,
3. Bir sosyal medya aracı olarak blog hazırlayabilme ve yayın yapabilme becerisi,
4. Sosyal medyanın teknolojik boyutunu açıklayabilme ve eleştirebilme yetisi,
5. Sosyal medya araçları aracılığıyla elde edilen büyük veriyi işleyebilme ve yorumlayabilme yeteneği
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Üretim Biçimlerinin Evrimi: Tarım, Sanayi Ve Enformasyon Toplumlarının Tarihsel Eklemlenmesi
2 Günümüz Dünyasını Anlamak: Sanayi-Sonrası Toplumun Kavramsal, Ekonomik, Ahlâki Bileşenleri
3 Enformasyon Düzeninde İnsan Etkileşimi: Sosyal Medyanın Toplumsal Anlamı Ve İşlevleri
4 Yeni kamusal alan ve siyaset olarak sosyal medya
5 Enformasyon toplumunun gerçeklik deneyimleri: Sanal gerçekliğin kurguda temsili, cyberpunk
6 Sosyal medyanın tanımı, gelişim süreci ve yeni iletişim modeli
7 Sosyal medya ve ikna stratejinlerinin değişen paradigmaları :
8 Ara Sınav
9 Reklam ve pazarlama alanlarının yeni eğilimi: “Oyunlaştırma”
10 Sosyal Ağlar ve “Büyük Veri” :
11 GSÜ MEDİAR tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de çocukların medya kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarının değelendirilmesi ve geleceğe ilişkin perspektiflerin tartışılması
12 Sosyal medya araçlarının teknolojik altyapıları ve mobil teknolojinin gelişimi
13 Sosyal ağ verilerinin kullanımı – Büyük Veri Analizi
14 Sosyal ağların incelenmesi – Karmaşık Ağ analizi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 1 4
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 3 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 65
Toplam İş Yükü / 25 2,60
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top