Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş(INF483)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF483 Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş 8 3 0 0 3 4
Ön Koşul IND211 VEYA INF211
Derse Kabul Koşulları IND211 VEYA INF211
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Keziban ORMAN korman@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ileri seviye bilgisayar bilimleri eğitimde işlenen veri madenciliği konuları hakkında öğrenciye genel bir perspektif kazandırma ve uygulama yapabilme becerilerini vermeyi amaçlamaktadır. Gittikçe popülerleşen veri madenciliği ve bilgi çıkarımı konuları arasında yer alan kural madenciliği, kümeleme, sınıflandırma gibi alt başlıklar gerçek dünyada tanımlı problemlerle işlenecektir. Böylece öğrencinin veri analizi alanında pratik çözümler üretebilmesi hedeflenmektedir.
İçerik 1. Hafta Veri Madenciliği Temel Kavramları
2. Hafta Veri Hazırlama Yöntemleri 1 - Veri Temizliği, normalizasyon, Binning
3. Hafta Veri Hazırlama Yöntemleri 2 - Standartlaştırma, Kesikleme, İndirgeme,
4. Hafta Bağlantılı Kural Madenciliği 1 - Temel Kavramlar, Apriori algoritması
5. Hafta Bağlantılı Kural Madenciliği 2 - FP-Büyüme Algoritması, Diğer Algoritmalar
6. Hafta Sınıflandırma 1 - Temel Kavramlar, Karar Ağaçları
7. Hafta Sınıflandırma 2 - Bayesian Sınıflandırma
8. Hafta Sınıflandırma 3 - Yapay Sinir Ağları
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta Kümeleme 1 - Temel Kavramlar, Uzaklık Kavramı, Parçalama Algoritmaları
11. Hafta Kümeleme 2 - Hiyerarşik Yöntemler
12. Hafta Kümeleme 3 - Gril ve Yoğunluk Temelli Algoritmalar
13. Hafta Veri Madenciliğinde İleri Konular 1 - Sıralı Örüntü Madenciliği
14. Hafta Veri Madenciliğinde İleri Konular 2 - Metin Madenciliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliği Temel Kavramlarını hatırlayabilme ve açıklayabilme yetisi,
2. Gerçek dünyada karşılaşılan Veri Madenciliği Problemlerini algılayabilme ve Çözüm Üretebilme becerisi,
3. Veri Madenciliğinde Dünyadaki baskın trendleri algılayabilme ve buna adapte olabilme yetisi,
4. Bilgi Çıkarımında Kümeleme, sınıflandırma ve Kural Saptama Yöntemlerinin yerini kavrayabilme ve bu kavramları problem özelinde gerçek veriye uyarlayabilme becerisi,
5. Veri Madenciliği Temel Algoritmalarını istatistiksel programlama dilleri kullanarak uygulayabilme yeteneği,
6. Veri Madenciliği Algoritma Sonuçlarını Yorumlayabilme yetisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. PDQ Statistics, Geoffrey R. Norman, David L. Streiner, 2003
2. The Art of R Programming, A tour of Statistical Software Design, Norman Matloff, 2011
3. Data Mining Concepts and Techniques, Jiawei Han, Micheline Kamber, 2006
4. Introduction to Data Mining , Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar 2006
5. Software for Data Analysis: Programming with R (Statistics and Computing), John M. Chambers, 2008
6. Data Mining with R: Learning with Case Studies (Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series), Luis Torgo, 2011
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Veri Madenciliği Temel Kavramları
2 Veri Hazırlama Yöntemleri 1 - Veri Temizliği, normalizasyon, Binning
3 Veri Hazırlama Yöntemleri 2 - Standartlaştırma, Kesikleme, İndirgeme,
4 Bağlantılı Kural Madenciliği 1 - Temel Kavramlar, Apriori algoritması
5 Bağlantılı Kural Madenciliği 2 - FP-Büyüme Algoritması, Diğer Algoritmalar
6 Sınıflandırma 1 - Temel Kavramlar, Karar Ağaçları
7 Sınıflandırma 2 - Bayesian Sınıflandırma
8 Sınıflandırma 3 - Yapay Sinir Ağları
9 Ara sınav
10 Kümeleme 1 - Temel Kavramlar, Uzaklık Kavramı, Parçalama Algoritmaları
11 Kümeleme 2 - Hiyerarşik Yöntemler
12 Kümeleme 3 - Gril ve Yoğunluk Temelli Algoritmalar
13 Veri Madenciliğinde İleri Konular 1 - Sıralı Örüntü Madenciliği
14 Veri Madenciliğinde İleri Konular 2 - Metin Madenciliği
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 3 10 30
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top