Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Mühendislik Ekonomisi(IND472)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND472 Mühendislik Ekonomisi 8 2 2 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tamer ÖZYİĞİT tozyigit@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günden güne azalan dünya kaynaklarının verimli şekilde kullanılması zorunluluğu endüstri mühendisliğinin başlıca uğraş alanları arasındadır. Bu çerçevede kullanılan en etkin teknikler arasında Mühendislik Ekonomisi teknikleri bulunmaktadır. Programda zorunlu olarak yer alan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi onlara stajlarında ve iş hayatlarında proje ve yatırım değerlendirmesi ile ilgili yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekildedir:

1. Öğrenciye paranın zaman değeriyle ilgili bir bakış açısı kazandırmak
2. Öğrencinin farklı zamanda oluşan nakit akışlarını karşılaştırabilmesini sağlamak
3. Öğrencinin iş dünyasında karşısına çıkabilecek proje değerlendirme, yatırım planlama gibi konularda kullanabileceği yöntemlere hakim olmasını sağlamak.
İçerik 1. Hafta Mühendislik ekonomisi kararları
2. Hafta Paranın zaman değeri
3. Hafta Para yönetimini anlamak
4. Hafta Enflasyon ortamında eşdeğerlik hesaplamaları
5. Hafta Şimdiki değer analizleri
6. Hafta Yıllık eşdeğerlik analizleri
7. Hafta Verim oranı analizleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gelir vergisi ve amortisman için hesaplamalar
10. Hafta Proje nakit akışı analizleri
11. Hafta Belirsizlik ortamında analizler
12. Hafta Yenileme analizleri
13. Hafta Gelir-Gider Analzileri
14. Hafta Finansal ifadelerin anlaşılması
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Paranın zaman değerini farklı bakış açılarıyla tanımlayabilme ve farklı zamanlarda oluşan nakit akışlarını bir zaman noktasından değerlendirebilme yetisi,
2. Nakit akışlarının denkliklerini karşılaştırabilme ve proje ve yatırım alternatiflerini değerlendirebilme yetisi,
3. Yatırım planlama konusunda karar verebilme ve şirket ekipmanlarının amortisman giderlerini hesaplayabilme yetisi,
4. Amortisman giderlerinin vergilendirmeyi ne yönde etkilediğini açıklayabilme ve şirket ekipmanlarının ekonomik ömürlerini belirleyebilme becerisi,
5. Şirket ekipmanlarına yenileme analizleri uygulayabilme ve enflasyon kavramının etkilerini anlayabilme yeteneği
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Fleischer, G.A., “Introduction to Engineering Economy”, PWS Publishing, Boston, 1994.
2. Tolga, E., Kahraman, C., “Mühendislik Ekonomisi”, İTÜ Yayınları, İstanbul, 1994.
3. Ders Notları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mühendislik ekonomisi kararları
2 Paranın zaman değeri
3 Para yönetimini anlamak
4 Enflasyon ortamında eşdeğerlik hesaplamaları
5 Şimdiki değer analizleri
6 Yıllık eşdeğerlik analizleri
7 Verim oranı analizleri
8 Ara Sınav
9 Gelir vergisi ve amortisman için hesaplamalar
10 Proje nakit akışı analizleri
11 Belirsizlik ortamında analizler
12 Yenileme analizleri
13 Gelir-Gider Analzileri
14 Finansal ifadelerin anlaşılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Kısa Sınavlar 2 4 8
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 97
Toplam İş Yükü / 25 3,88
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top