Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Yöneylem Araştırması(IND471)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND471 Yöneylem Araştırması 8 2 2 0 3 4
Ön Koşul ING207
Derse Kabul Koşulları ING207
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tamer ÖZYİĞİT tozyigit@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin karmaşık işletme ve iş dünyası problemlerini çözümleyip, modelleyebilmesi, ve oluşan modellerin farklı teknikler kullanarak çözüme ulaştırılması, ulaşılan çözümün yorumunun yapılması ve karar vericilere faydalı olacak şekilde sunulmasıdır.
İçerik 1. Hafta Yöneylem Araştırması tanım ve tarihçe
2. Hafta Karar Verme ve Modeller
3. Hafta Doğrusal Programlama
4. Hafta Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntem
5. Hafta Doğrusal Programlama Modeli Örnekleri
6. Hafta Simplex Yöntem
7. Hafta Simplex Yöntem
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Doğrusal Programlama ve Simplex Yöntemde Problemler
10. Hafta Dualite
11. Hafta Revize Edillmiş Simplex
12. Hafta Duyarlılık Analizleri
13. Hafta Ulaştırma Modelleri
14. Hafta Şebeke Analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Problemleri tanıma, anlama ve çözümleyebilme becerisi,
2. Uygun modelleri kurma, Yöneylem araştırması tekniklerini tanıma ve problemde hangisinin kullanılabileceğini tespit etme yeteneği,
3. Çözüm metotlarını geliştirme ve uygulama yetisi,
4. Doğrusal programlama modelleri kurabilme ve analiz edebilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Ders Notları
2. Winston, W.L., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th edition,
Thompson Learning, USA
3. Hillier, F.S., 2002, Lieberman, G.J., Introduction to Operations Research, 7th edition,
McGraw-Hill
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yöneylem Araştırması tanım ve tarihçe
2 Karar Verme ve Modeller
3 Doğrusal Programlama
4 Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntem
5 Doğrusal Programlama Modeli Örnekleri
6 Simplex Yöntem
7 Simplex Yöntem
8 Ara Sınav
9 Doğrusal Programlama ve Simplex Yöntemde Problemler
10 Dualite
11 Revize Edillmiş Simplex
12 Duyarlılık Analizleri
13 Ulaştırma Modelleri
14 Şebeke Analizi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 1 5 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 25 4,08
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top