Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Gömülü Sistem Tasarım Temelleri(INF482)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF482 Gömülü Sistem Tasarım Temelleri 8 4 0 0 4 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Teoman NASKALİ tnaskali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gömülü sistemlerve yazılımı dersinin amacı öğrencilere baştan sona gömülü sistem tasarımını öğretmektir. Bu süreç kapsamında öğrencilerin tasarlayacakları sistemin gereklerini belirlemeyi, buna uygun harici donanım ve mikroişlemci seçmeyi, isitemin güç tüketimini ve maliyetini analiz etmeyi, oluşturdukları sistemin çevresel etiklerini öngörmeyi ve sistemin uyması gereken kanun ve regülasyonlara uymayı öğrenerek dersi tamalayacaklardır.
İçerik 1. Hafta Gömülü Sistemlere Giriş
2. Hafta Enerji kaynakları, piller, tüketim, maliyetleri ve çevresel etkileri
3. Hafta Tasarım süreci, isterlerin belirlenmesi ve optimizasyon - Projelerin belirlenmesi
4. Hafta Standartlar, Regülasyonlar ve kanunlar
5. Hafta Gömülü yazılım geliştirmeye giriş
6. Hafta Donanımsal unsurları progaramlama - I2C, EEPROM, SPI, UART
7. Hafta Çevre birimleri ile haberleşme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gerçek Zamanlı Sistemler için yazılım
10. Hafta Farklı kesme çeşitleri ve tepki süreleri
11. Hafta Güç tüketiminin donanımsal ve yazılımsal analizi
12. Hafta Internet of Things
13. Hafta Gömülü sistemlerin geleceği, farklı gömülü sistem teknolojileri, öğrenilenlerin ürünleştirilmesi.
14. Hafta Gömülü sistem test ve doğrulaması
Dersin Öğrenme Çıktıları Gömülü Sistemler dersini alan öğrenciler

1. Gömülü sistemler hakkında genel bilgileri hatırlayabilme ve çevreye olan etkileri ve ekolojik calışma yöntemleri tasarlayabilme yetisi,
2. Gömülü sistemlerde kullanılabilecek donanım ve standartları saptayabilme becerisi,
3. Gömülü sistemlerin uygulama alanlarını tanımlayabilme ve örneklendirebilme yetisi,
4. Sistem tasarımında isterlerin belirleyebilme ve detayları saptayabilme yeteneği,
5. Sistemlerin ekonomik ömürleri hakkında öngörüde bulunabilme yetisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software (Paperback)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Gömülü Sistemlere Giriş
2 Enerji kaynakları, piller, tüketim, maliyetleri ve çevresel etkileri
3 Tasarım süreci, isterlerin belirlenmesi ve optimizasyon - Projelerin belirlenmesi
4 Standartlar, Regülasyonlar ve kanunlar
5 Gömülü yazılım geliştirmeye giriş
6 Donanımsal unsurları progaramlama - I2C, EEPROM, SPI, UART
7 Çevre birimleri ile haberleşme
8 Ara Sınav
9 Gerçek Zamanlı Sistemler için yazılım
10 Farklı kesme çeşitleri ve tepki süreleri
11 Güç tüketiminin donanımsal ve yazılımsal analizi
12 Internet of Things
13 Gömülü sistemlerin geleceği, farklı gömülü sistem teknolojileri, öğrenilenlerin ürünleştirilmesi.
14 Gömülü sistem test ve doğrulaması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 15 15
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 2 4 8
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 133
Toplam İş Yükü / 25 5,32
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top