Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilişimde Güvenlik(INF471)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF471 Bilişimde Güvenlik 7 2 0 2 3 4
Ön Koşul INF334
Derse Kabul Koşulları INF334
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilişim güvenliği prensiplerini aktarmaktır. Ders, hem güvenlik araçlarının teknolojisini hem de güvenlik kavramının insan faktörünü de göz önüne alarak nasıl uygulanması gerektiğini kapsamaktadır.
İçerik 1. IIS kurulumu ve yönetimi, Ftp server kurulumu ve yönetimi
2. IIS ve Ftp server güvenlik politikaları
3. Ağ kurulumu ve ip yönetimi
4. DHCP server kurulumu ve yönetimi
5. Arp broadcast saldırıları ve önleme yöntemleri
6. ICMP paketleri, ping ve tracetoute programlarının çalışma şekli
7. DDOS saldırıları ve önleme yöntemleri
8. Ara Sınav
9. DNS server kurulumu ve yönetimi
10. DNS server güvenlik politikaları
11. Email server kurulumu ve yönetimi
12. Email server ile ilgili güvenlik önlemleri
13. RAID çeşitleri, kurulumu ve yönetimi
14. Ağ yönetiminde etik kurallar ve politikalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci

1. IIS, FTP, DHCP, DNS ve Email server kurulumu ve yönetimi yapabilir, gerekli güvenlik önlemlerini tespit edebilir.
2. ARP Broadcast, DDOS vs... türünde saldırı türlerini ve alınabilecek önlemleri tespit edebilir.
3. Genel olarak sağlıklı bir ağ kurulumu ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4. Ağ yönetimi konusunda alınabilecek karar alabilir ve etik kuralları uygulayabilir.
5. Ağ içinde çıkabilecek bir problemin izini sürebilir, problemi bir bütün olarak anlayıp çözebilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
Kaynaklar 1. MCSE 1: Sertifika Sınavlarına Temel Hazırlık Kılavuzu, Ali Halaç ve Gökalp Harman, Medyasoft Yayınları, 2003.
2. Teori ve Uygulamalar ile TCP/IP ve Ağ Güvenliği, Can Okan Dirican, Açık Akademi, 2005.
3. Hacking Interface Bilişimin Yeraltı Dünyasından, Hamza Elbahadır, Kodlab Yayın, 2015.
4. Hacking / Bilişim Korsanlığı ve Korunma Yöntemleri, Davut Yılmaz, Hayat Yayınları, 2004.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 IIS kurulumu ve yönetimi, Ftp server kurulumu ve yönetimi
2 IIS ve Ftp server güvenlik politikaları
3 Ağ kurulumu ve ip yönetimi
4 DHCP server kurulumu ve yönetimi
5 Arp broadcast saldırıları ve önleme yöntemleri
6 ICMP paketleri, ping ve tracetoute programlarının çalışma şekli
7 DDOS saldırıları ve önleme yöntemleri
8 Ara Sınav
9 DNS server kurulumu ve yönetimi
10 DNS server güvenlik politikaları
11 Email server kurulumu ve yönetimi
12 Email server ile ilgili güvenlik önlemleri
13 RAID çeşitleri, kurulumu ve yönetimi
14 Ağ yönetiminde etik kurallar ve politikalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 13 2 26
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 1 3 3
Dönem Ödevi / Projesi 1 10 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 111
Toplam İş Yükü / 25 4,44
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top