Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Ağ Laboratuvarı(INF470)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF470 Bilgisayar Ağ Laboratuvarı 7 2 0 2 3 3
Ön Koşul INF334
Derse Kabul Koşulları INF334
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tankut ACARMAN tacarman@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Daha önce görülen Bilgisayar Ağları dersinde öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi, yapılan alıştımalar ve simülasyonlar aracılığıyla bilgisayar ağlarının temel prensiplerinin öğrenilmesi amaçlanır.

Bu bağlamda öğrencilere:
- Bir bilgisayar ağında var olan paket trafiğinin nasıl izleneceği, bunun için hangi programların kullanılabileceği açıklanır.
- Gözlemledikleri paketlerin hangi ağ protokollerine ait oldukları gösterilir.
- Ağ protokollerine dair detaylı bilgiler verilir.
- Ağda oluşabilecek potansiyel saldırılarla ilgili bilgi verilir.
- Uygulama ve aktarım katmanı protokolleri soket programlama ile gerçeklemek üzere çalışma yaptırılır.
İçerik 1. Wireshark programı kullanımı
2. Ethernet çerçevelerinin incelenmesi ve ARP (Address Resolution Protocol)
3. IP (Internet Protocol) datagramlarının incelenmesi
4. ICMP (Internet Control Message Protocol) paketlerinin incelenmesi ve bu protokolü kullanan ping ve traceroute uygulamaları
5. TCP (Transmission Control Protocol) segmentlerinin incelenmesi
6. DNS (Domain Name System)
7. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
8. Soket programlama
9. HTTP ve uygulamaları
10.Paket aktarımı ve tıkanıklık kontrolü
11. Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
12. Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
13. Simülasyon
14. Simülasyon
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci
- bilgisayar ağında var olan paket trafiğinin nasıl izleyeceğini, bunun için hangi programların kullanılabileceğini açıklar.
- gözlemledikleri paketlerin hangi ağ protokollerine ait olduklarını açıklaması beklenir.
- ağ protokollerine dair detaylı bilgileri fark eder.
- ağda oluşabilecek muhtemel güvenlik saldırılarını ayırması beklenir.
- soket programlama ile aktarım (TCP, UDP) ve uygulama (HTTP 1.0, HTTP 1.1) protokollerini uygulaması beklenir.
Öğretim Yöntemleri Tartışma, anlatım, soru-cevap, problem, simülasyon, proje, laboratuvar deneyleri
Kaynaklar 1. James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring The Internet”, 2003, Addison Wesley, Pearson Education.
2. Russell Bradford, "The Art of Computer Networking", 2007, Prentice Hall, Pearson Education.
3. Andrew Tannenbaum, "Computer Networks," 1996, Prentice Hall, Inc.
4. D. Bertsekas and R. Gallager, "Data Networks," 2nd Ed., 1992, Prentice Hall, Inc.
5. T.S. Rappoport, "Wireless Communications," 1996, Prentice Hall, Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Wireshark programı kullanımı
2 Ethernet çerçevelerinin incelenmesi ve ARP (Address Resolution Protocol)
3 IP (Internet Protocol) datagramlarının incelenmesi
4 ICMP (Internet Control Message Protocol) paketlerinin incelenmesi ve bu protokolü kullanan ping ve traceroute uygulamaları
5 TCP (Transmission Control Protocol) segmentlerinin incelenmesi
6 DNS (Domain Name System)
7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
8 Socket programlama
9 HTTP ve uygulamaları
10 Paket aktarımı ve tıkanıklık kontrolü
11 Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
12 Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
13 Simülasyon
14 Simülasyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 6 45
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 18 18
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 6 2 12
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 84
Toplam İş Yükü / 25 3,36
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top